Literárně dramatický obor ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

 

 

MLADÁ SCÉNA II

MLADÁ SCÉNA II je studentský divadelní soubor, který vznikl při ZUŠ Valašské Meziříčí. Navazuje na tradici souboru Mladá scéna, který ve Valašském Meziříčí působil ve 40. letech 20. stol. pod vedením Alfréda Radoka.

Nejvýraznějším počinem bylo novodobé nastudování divadelní hry Král Lávra v roce 2011.


Kontakt:

Bohumila Plesníková, tel. 608 745 069, e-mail: info@zus-vm.cz

 

 

 

Studium LDO postupuje takto:

Přípravná dramatická výchova

Prostřednictvím rytmických, pohybových a mluvních cvičení se děti učí vzájemně si naslouchat, respektovat se a aktivně se účastnit společné dramatické hry.

Základní studium I. stupně

První dva ročníky jsou věnovány komplexní dramatické průpravě. Jejím cílem je především probouzet vlastní aktivitu, učit je spolupracovat ve skupině a vytvářet základ pro správné osvojování odborných dovedností. Posléze je studium zaměřeno na dramatickou hru, která učí žáky jednat a mluvit bez přípravy, pomáhá vytvářet živý vztah k předloze, jejím divadelnímu a literárnímu zpracování a rozvíjí kulturu mluveného projevu. Žáci by se poté měli umět samostatně, osobitě a kultivovaně vyjádřit, ať už dramatickou hrou, přednesem, pohybem či vlastním textem.

Základní studium II. stupně

Připravuje studenty na samostatnou uměleckou činnost (amatérskou i profesionální) prohlubovanou zvoleným odborným zaměřením.


Literárně dramatický obor (LDO):

  • je skvělou volbou pro děti, které mají rády knihy, rády čtou, píší texty, mají rády básničky a rády chodí do divadla
  • rozvíjí v dětech umělecké vlohy a specifickou múzičnost, která souvisí s literárním, divadelním projevem a uměleckým přednesem
  • naučí děti, jak správně a přirozeně mluvit na veřejnosti.
  • učí se potřebným dovednostem pro kultivovaný a přirozený mluvní projev, jednání v dialogu, orientaci v různých životních situacích
  • rozvíjí v dětech divadelní a recitační vlohy a prohlubuje jejich zájem o literaturu

 

Žáci LDO se účastní recitačních a divadelních přehlídek: Soutěžní přehlídka žáků ZUŠ v sólovém projevu a v písemném projevu vyhlašovaná Ministerstvem školství ČR, dále přehlídky Dětská scéna, Šrámkův Písek, Wolkrův Prostějov a další.

 

Vyučující:

MgA. Bohumila Plesníková, kontakt: tel.608 745 069

mail: info@zus-vm.cz