Koncert dětských pěveckých sborů

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 se uskutečnil koncert v Galerii Kaple. Vystoupily děti ze souboru Stonožka a miniDIZO pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Ježíkové.

Úvodní slovo: Mgr. Jana Krejsová
Korepetice: BcA. Daniela Holišová, Jana Jelínková, Dis. 
Vystoupil: Antonín Kratochvíl (housle ZUŠ A.Radoka VM) a pan učitel Bohumír Kratochvíl