Distanční výuka

Podívejte se spolu s námi pod pokličku distanční výuky literárně-dramatického oboru. 


DRAMATIZACE TEXTŮ

Následující video vzniklo pod vedením herečky a pedagožky Lenky Sedláčkové, která na škole vyučuje prvním rokem. S žáky pracuje na dramatizaci individuálních textů. 

 

PROCITNUTÍ

společný projekt žákyně ZUŠ Alfréda Radoka Adriány Marie Sušinkové a Adély Greérové ze ZUŠ Bystřice pod Hostýnem vznikl pod vedením ped. Bohumily Plesníkové pro projekt Komenský 2020 k události 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského