Luděk Richter opět v LDO

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 měli mladí divadelníci znovu příležitost pracovat s režisérem a divadelníkem MgA. Luďkem Richterem.


Celý den mohli žáci literárně-dramatického oboru paní učitelky Bohumily Plesníkové pracovat na své nové divadelní inscenaci, pod vedením zkušeného divadelníka Luďka Richtera.