Tančíme i o prázdninách!

Taneční tábor 2015.


Mladí tanečníci nezahálí ani v teplých dnech školních prázdnin. I letos se uskutečnil taneční tábor.