Výstava prací žáků výtvarného oboru ve Vsetíně

V galerii Zámku Vsetín byly vystaveny obrázky a keramické objekty žáků výtvarného oboru a keramiky ZUŠ Alfréda Radoka, které se účastní krajského kola Národní soutěže ZUŠ.


Vystavené práce byly oceněny v Národní soutěži výtvarných oborů ZUŠ.