Výstava v Café Tucan

V pondělí 29. června proběhla vernisáž závěrečných prací absolventek na téma Pohyb a prací starších žáků v Café Tucan.
Úvodní slovo přednese PhDr. Alena Podzemná.