Pěvecké sbory a sólový zpěv

 

Pěvecké sbory 

Děti se seznamují s hlasovou technikou, rozvíjí rytmické a intonační cítění a prohlubují znalosti hudební teorie.

Všechny tyto dovednosti uplatňují v nácviku písní pro dětské pěvecké sbory. Pěvecké sbory vystupují na veřejných koncertech, soutěžích a festivalech v České republice i v zahraničí.

V ZUŠ máme čtyřstupňový systém vzdělávání dětí ve sborovém zpěvu:


Webové stránky sborů MIBIDIZO a miniDIZO  zde

Vyučující:

Mgr. Eva Ježíková – pěvecké sbory, sólový zpěv

 

 


    


Úspěchy a zahraniční zájezdy pěveckých sborů najdete zde.ZPĚT na "hudba"