Přípravné studium pro malé děti

Přípravné studium hudebního oboru

V přípravném studiu si již pětileté děti hravým způsobem osvojují základní hudební znalosti, rytmiku a další dovednosti, které jsou důležité pro budoucí hru na hudební nástroj.

Nabízíme 2 úrovně přípravného studia:

  • pro děti předškolní - od 5-ti let
  • pro děti z prvních tříd základních škol

Výuka předškolních dětí je zaměřena na výuku rytmiky a správné intonace prostřednictvím nácviku písní.

Výuka dětí z prvních tříd je zaměřena na správnou intonaci, dále na základy hudební teorie - noty (celá, půlová, čtvrťová, osminová), pomlky a zápisy not, pomlk a rytmů do notové osnovy.

Přípravné studium je ideální zahájení studia hry na hudební nástroj. Pokud dítě ještě není rozhodnuto, na který nástroj by chtělo hrát, může učitelka přípravného studia rodičům a dítěti na základě znalostí zájmů a dispozic dítěte vhodný nástroj doporučit, případně lze výběr nástroje konzultovat s jednotlivými vyučujícími.

 

Hudební nauka

Hudební nauka je povinná součást výuky hry na nástroj v 1. až 5. ročníku.

Lze si vybrat, zda dítě bude navštěvovat vyučovací lekce pouze hudební nauky nebo hudební nauky kombinované se sborovým zpěvem.

 

Proč je hudební nauka povinná?

Žák ZUŠ by se měl nejen dobře naučit hrát na nástroj, který si vybere. Měl by se také orientovat v hudební teorii, znát hudební skladatele a nejvýznamnější světová díla v oblasti hudby. Musí znát noty, musí umět notový záznam přečíst a měl by také umět noty zapsat. Měl by být schopen si zapsat do not třeba své hudební nápady, nebo si přepsat skladbu z jedné tóniny do jiné podle svých potřeb.

To vše se naučí od nejútlejšího věku prostřednictvím hry, soutěže, testů a interaktivního projektu. Hudební nauka je první krok k rozvoji vlastní muzikantské kreativity.

zpět na "hudba"

Vyučující:


Mgr. Eva Ježíková – pěvecké sbory, sólový zpěv,  přípravné studium

Mgr. Zuzana Pavlíková – hudební nauky

Mgr. Jana Krejsová - přípravné studium, hudební nauky

Štěpán Marek -  hudební nauky

Jana Jelínková 
hudební nauky