Informace o ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Název

Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Důvod a způsob založení

S účinností od 1.7.2001 je škola příspěvkovou organizací Zlínského kraje (rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – dále jen MŠMT – číslo jednací 19662/2001-14 ze dne 26. 6. 2001), Zřizovací listina vydána Zlínským krajem dne 12.9.2001.

Název organizace - původní název Základní umělecká škola Valašské Meziříčí byl změněn na současný název Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí Dodatkem ke Zřizovací listině ze dne 13.6.2012 a je platný od 1. 9. 2012.

Hlavní účel zřízení organizace – poskytování výchovy a vzdělání. Předmět činnosti je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů.

Statutární orgán – ředitel organizace jmenovaný radou Zlínského kraje. Ředitel jmenuje zástupce statutárního orgánu. Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

Kontaktní údaje

Kontaktní poštovní adresa a adresa pro osobní návštěvu:

Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Komenského 67, 757 01 Valašské Meziříčí

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 15:30

Středa 8:00 – 11:00 12:00 – 15:30

Telefonní čísla a fax:

Pevná linka/fax: 571 622 547

Mobilní číslo: 731 651 362

Adresa internetové stránky:   www.zus-vm.cz

ID datové schránky: rufxi65

E-mail:

info@zus-vm.cz (info(zavináč)zus-vm.cz) - školní e-mail - dotazy

hajdyla@zus-vm.cz  (hajdyla(zavináč)zus-vm.cz) - ředitel školy

pavlikova@zus-vm.cz  (pavlikova(zavináč)zus-vm.cz) - zástupce ředitele školy pro hudební obor

denkova@zus-vm.cz (denkova(zavináč)zus-vm.cz) - zástupce ředitele školy pro nehudební obory/ PR manager

vavrikova@zus-vm.cz (vavrikova(zavinac)zus-vm.cz) - zástupce ředitele pro pobočky školy

ekonom@zus-vm.cz (ekonom(zavináč)zus-vm.cz) - ekonomka školy

ucetni@zus-vm.cz (ucetni(zavináč)zus-vm.cz) - účetní - dotazy na školné

Škola nemá zřízenu e-podatelnu.

Bankovní spojení:

KB pobočka Valašské Meziříčí, č. ú. 8236851/ 0100

Při platbách školného je nutné uvádět variabilní symbol, který je pro každou platbu jedinečný a žáci jej obdrží od svých učitelů formou papírových platebních příkazů.

 

IČ: 0085 1914      IZO: 000 851 914      DIČ: škola není plátcem DPH

 

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem zde

Schválený rozpočet na rok 2018 a schválený rozpočtový výhled na roky 2019 – 2020 link

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 zde

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem link

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem link

2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.) k 15.3. upr.

Výuka ve Valašském Meziříčí:

  • Komenského 67 – hudební obor - hry na nástroj

  • Sokolská 638 (bývalé potravinářské učiliště) – taneční obor, D-company, Street Dance, pěvecké sbory (MIBIDIZO, miniDIZO, přípravný sbor), výuka literárně dramatického oboru a výtvarného oboru, keramika, výuka hry na bicí nástroje, školní kapely, dechový orchestr JazzZušák

  • Vodní ulice - Taneční centrum - výuka tanečního oboru, fitness lekce pro veřejnost


Pobočky v Kelči, Vidči, Zašové, Poličné, Loučce a Lešné:

Kelč - klavír (momentálně naplněný stav žáků, nové nepřijímáme), zobcová flétna, žesťové nástroje, hudební nauka. Výuka probíhá v ZŠ Kelč.

Vidče – klavír, klasická kytara, zobcová flétna, a výtvarný obor. Výuka probíhá v ZŠ Vidče

Zašová – klavír, akordeon, zobcová flétna, housle, kytara, příčná flétna. Výuka probíhá v ZŠ Zašová.

Lešná - klasická kytara

Loučka - klavír

Poličná - zobcová flétna, trubka, pozoun, baryton

Přijímáme předškolní děti do přípravných ročníků:

  • přípravné studium hudebního oboru
  • přípravné studium tanečního oboru
  • přípravné studium výtvarného oboru

Snahou pedagogů je rozvíjet talent a zájem mladého člověka o umělecké obory, a vychovat z něj nadšeného umělce, který by se dokázal uplatnit nejen v amatérské, ale i na profesionální dráze. 

 

ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech: 

  • hudebním
  • výtvarném 
  • tanečním
  • literárně dramatickém 

Studium je určeno dětem, studentům a předškolním dětem.

Talentované žáky připravujeme ke studiu na uměleckých středních a vysokých školách (konzervatoře, výtvarné školy, AMU, HAMU, JAMU, AVU a další).

Studenty připravujeme na talentové zkoušky na architekturu, výtvarné a hudební umělecké školy a pedagogické školy.

ZUŠ pořádá řadu koncertů, výstav a nejrůznějších představení. Žáci a učitelé vystupují na mnoha významných akcích konaných v rámci města, kraje, majících národní i mezinárodní charakter.

Žáci a učitelé ZUŠ vystupují na charitativních koncertech (pro Diakonii ČCE, Nadaci Člověk člověku, Charitu a další organizace).