O škole
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Lenka Šoborová

Hudební obor

Oddělení klávesové a akordeonové

Dosažené vzdělání:

 • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Institut pro umělecká studia – obor: klavírní pedagogika
 • Konzervatoř v Brně – obor: klavír
 • Masarykova univerzita v Brně, mezinárodní Akademie staré hudby při Filozofické fakultě – absolutorium bakalářského oboru „Teorie a provozovací praxe hudby 17. a 18. století“ – obor: hra na cemballo, hudební teorie (u pedagogů cembalisty Shalev Ad – El (Izrael) a muzikologa Andrease Kőrpera (Německo)
 • Další vzdělávací kurzy v oboru: letní klavírní kurzy v Mikulově pořádané JAMU, Klavírní soboty pořádané Konzervatoří v Brně, semináře zaměřené na interpretaci staré hudby

Dosavadní zaměstnání:

 • ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí – výuaka hry na klavír a na cemballo
 • ZUŠ Vsetín - výuka hry na klavír

Další vlastní aktivity:

 • korepetice na mezinárodním cimbálovém festivalu
 • klavírní spolupráce s Komorním orchestrem ZUŠ, s pěveckým sborem Hedvika
 • moderování školních koncertů, prezentace školy v tisku

Profesní výsledky a ocenění žáků v soutěžích:

Nejvýraznějších úspěchů dosáhli tito žáci:

 • Lucie Vaníčková – 2. místo v krajském kole soutěže ZUŠ, klavír
 • Martina Vaníčková – 3. místo v krajském kole soutěže ZUŠ, klavír
 • Barbora Holotíková – 1. místo v okresním kole soutěže ZUŠ, klavír
 • Michal Mikulec - 1. místo v okresním a krajském kole soutěže ZUŠ, postup do celostátního kola a získání čestného uznání I. stupně

Další žáci získali ocenění v okresních kolech soutěže ZUŠ.

Úspěšně připravuje žáky na talentové zkoušky na střední umělecké školy a pedagogické fakulty, např:

 • Barbora Garzinová – Univerzita Palackého Olomouc
 • Hana Frenštacká - Univerzita Palackého Olomouc
 • Martina Vaníčková – Konzervatoř Brno

U žáků se snaží podporovat také zájem o improvizaci a vlastní tvorbu, včetně oblasti jazzu, rocku a folku, aby byli schopni dále rozvíjet své nadání na vyšší úrovni – např. Tereza Marková je autorsky činná v hudebním uskupení Extravaganza, Michal Mikulec navštěvuje výuku hudební skladby na ZUŠ apod.

ZPĚT na Pedagogický sbor