Jana Jelínková, DiS.

Hudební obor ZUŠ - Oddělení smyčcové


Dosažené vzdělání:

  • Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě - obor: Klasická hudba - hra na housle - Mgr. Irena Vítková
  • absolvování seminářů a vzdělávacích akcí akreditovaných Ministerstvem školství ČR - např. Kurzy tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy, Pohybové hry s hudbou a další

 

Pedagogická praxe:

  • ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí - výuka hry na housle a hudební nauky 


Další aktivity:

  • pravidelná spolupráce na projektech Aleny Jelínkové - např. projekt kapely The Dust a smyčcového orchestru Heleny Hrachové (2013), Písňový cyklus Otče náš (podzim 2015 Valašské Meziříčí, jaro 2016 Praha, podzim 2016 Brno), nahrávání smyčcového kvintetu v Českém rozhlase Ostrava (jaro 2016) a další
  • příležitostná spolupráce se sborem MIBIDIZO p.uč. Evy Ježíkové a se školním orchestrem p. uč. Heleny Hrachové
  • každoroční pořádání dětských táborů a víkendovek v rámci spolku Communia Viatorum 

 

 

 

ZPĚT na Pedagogický sbor