Milan KRATOCHVÍL

Hudební obor - Oddělení strunných a bicích nástrojů, cimbál


Dosažené vzdělání:

 • Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) - absolutorium studia pedagogiky
 • kurz na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU) – obor: bicí nástroje
 • kurz na Janáčkově konzervatoři v Ostravě – obor: bicí nástroje
 • soukromé studium na konzervatoři u prof. Paseky
 • průběžně se vzdělává na seminářích pro melodické, blanozvučné a etnické nástroje

 

Dosavadní zaměstnání a aktivity:

 • ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí – učitel hry na bicí nástroje

 

Další aktivity:

 • aktivní hráč na bicí nástroje v několika hudebních uskupeních (Garde, Hluční sousedé atd.), koncertuje u nás a v zahraničí (Holandsko, Itálie, Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko). Nahrávky cca. 20 CD a DVD.
 • specializuje se na historickou, rockovou hudbu, etno a worldmusic
 • umělecký vedoucí školního souboru bicích nástrojů Drumatix 
 • autor skladeb pro soubory bicích nástrojů ZUŠ


Profesní výsledky a ocenění v soutěžích:

Úspěchy souboru bicích nástrojů ZUŠ  (mladší žáci a starší žáci):

 • dvakrát 1. místo v krajském kole soutěže ZUŠ v oboru bicích nástrojů
 • 2. a 3. místo v krajském kole soutěže ZUŠ v oboru bicích nástrojů.
 • veřejné vystupování souboru na akcích města Valašské Meziříčí, na vernisážích výstav moderního umění a na koncertech ZUŠ

 

ZPĚT na Pedagogický sbor