Zoja MIKULCOVÁ

Hudební obor - Oddělení smyčcových nástrojů


Dosažené vzdělání:

 • Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži: obor: housle (u prof. Zdeňky Vaculovičové)
 • Program celoživotního vzdělávání v Metodickém centru JAMU Brno – absolutorium dvouletého studia (1999 - 2002)
 • Letní mezinárodní kurzy v Třebíčí a ve Vysokém Mýtě: housle (2001 - 2005)
 • Smyčcové soboty, Konzervatoř Brno - metodické kurzy, obor hra na housle (2004 - 2012)
 • houslové kurzy a semináře (prof. Kató Hovas 1999,  doc. Jindřich Pazdera 2002 , prof. Vítězslav Kuzník  2008, prof. Ivan Štraus 2010)
 • kurz hry na zobcovou flétnu u prof. Václava Žilky a Jana Kvapila
 • dlouholetá pravidelná spolupráce s prof. Rudolfem Šťastným
 • aktuálně spolupráce s prof. Jiřím Pospíchalem, Konzervatoř Brno

Dosavadní zaměstnání a aktivity:

 • ZŠ a ZvŠ – učitelka hudební výchovy
 • ZUŠ Vsetín – obory: housle, zobcová flétna, hudební nauka
 • ZUŠ Karolinka – obory: housle, zobcová flétna, hudební nauka
 • ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí (dosud) – učitelky hry na housle, komorní smyčcový soubor

Další aktivity:

 • Komorní orchestr ZUŠ
 • dřívější působení v cimbálových muzikách Brozané, Malá Jasénka

 

Profesní výsledky a ocenění v soutěžích:

 • žák Jan Maceček: postup do 2. kola mezinárodní soutěže J.Kociana v Ústí nad Orlicí, absolvent konzervatoře v Brně, v současné době studuje HAMU v Praze, obor housle
 • žákyně Jana Jelínková: 3. místo v krajském kole soutěže ZUŠ, absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor housle.
 • žákyně Irena Dopitová: studuje starou hudbu na univerzitě ve Vídni
 • žák Daniel Macho - studuje hru na housle na konzervatoři v Kroměříži
 • žákyně Žaneta Fojtíková - studuje housle na konzervatoři v Brně
 • další žáci hrají v v cimbálových muzikách, například Malá Jasénka, Vsacánek, Kordulka, Kyčerka, Jadernica, Bača a v orchestru VŠ ekonomické v Praze

 

ZPĚT na Pedagogický sbor