Mgr. Marie STROMŠÍKOVÁ

Hudební obor - Oddělení přípravného studia, hudebních nauk, pěveckých sborů


Dosažené vzdělání:

 • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta – obor: učitelství pro střední školy, sbormistrovství - hudební výchova u p. profesora L. Pivovarského
 • Konzervatoř Brno – obor: hra na klarinet (profesor L. Bartoň), druhý obor - klavír
 • ZUŠ Valašské Meziříčí - obor zobcová flétna, klarinet


Dosavadní zaměstnání:

 • ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí – učitelka hry na klarinet, zobcovou flétnu, výuka hudební nauky
 • ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm – učitelka hry na klarinet, zobcovou flétnu

 

Profesní výsledky a ocenění žáků v soutěžích:

 • 2000 - Okresní kolo soutěže dechových nástrojů v Rožnově p.R. - žákyně T. Škrhlová 1. místo ve hře na zobcovou flétnu, žákyně A. Dufková 2. místo ve hře na klarinet
 • příprava žákyně M. Hlavicové a její přijetí v r. 2002 na Konzervatoř Brno
 • příprava A. Slámové a její přijetí v r. 2004 na Střední pedagogickou školu v Kroměříži;
 • účast dlouholeté žačky A. Dufkové (hra na klarinet) na akcích města a městské knihovny, na školních koncertech, vernisážích apod.

 

Další aktivity v současnosti:

 • druhá sbormistryně ženského sboru Hedvika z Valašského Meziříčí (koncerty v Lapidáriu Valašské Meziříčí, festival Ženská srdce)
 • příležitostné vedení Chrámového sboru Zubří (slavnostní akce farnosti a města Zubří - v roce 2010 oslavy 700 let založení města, svěcení kostela sv. Kateřiny)
 • příležitostná spolupráce s MŠ a ZŠ Jarcová – hudební vystoupení na kulturních akcích

 

Další vlastní aktivity:

 • 1987 - 1992 - zpěv a hra na klarinet v Chrámovém sboru ve Valašském Meziříčí, vedeném B. Kratochvílem
 • 1992 - 1993 - hra na klarinet v dechovém kvintetu při ZUŠ Rožnov p. R., vystupování na akcích ZUŠ a města
 • 1992 - 1994 - hra na klarinet v dechové hudbě Beskydská muzika v Rožnově p.R.
 • 1994 - 2004 - sbormistryně smíšeného Chrámového sboru Zubří
 • 1998 - 2000 - spolupráce na vedení ženského sboru Hedvika ve Valašském Meziříčí
 • V letech 1998 - 2003 znovuuvedení tradiční České mše vánoční J.J. Ryby ve Valašském Meziříčí a okolí (Zubří, Vidče, Kelč, Kladeruby)
 • 1998 - 2003 - vedení mužského sboru Beseda ve Valašském Meziříčí (např. účast na setkáních mužských sborů v Olomouci)


 

ZPĚT na Pedagogický sbor