Mgr. Roman VAVŘÍK

Hudební obor - Oddělení klávesové a akordeonové

Dosažené vzdělání:

  • Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta – obor: hudební věda

  • Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži – obor: akordeon

  • vzdělávací kurzy v oboru – akordeon, klavír, klávesy

 

Dosavadní zaměstnání:

  • ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí – výuka hry na akordeon, klavír

 

Profesní výsledky a ocenění žáků v soutěžích:

  • 2. místo žákyně Petry Janišové v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

  • 2. místo žáka Metoděje Perutky v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

  • čestné uznání žákyně Elišky Janišové v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon


Další aktivity:
  • člen kapely Docuku 
  • člen kapely Celboss


ZPĚT na Pedagogický sbor