PaedDr. Leszek WOJACZEK

Výtvarný obor ZUŠ

Leszek Wojaczek je vedoucím výtvarného oboru v ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí a zároveň okresním metodikem výtvarného oboru za okres Vsetín.

Dosažené vzdělání:

Absolvent magisterského a doktorského studia na Katedře výtvarné vých. PdF Ostravské univerzity v Ostravě. 

Dosavadní zaměstnání a aktivity:

  • V současné době přednáší na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
  • Je kurátorem galerií Kaple a Sýpka ve Valašském Meziříčí (výstavy:  Kateřina Šedá, Jiří Kovanda, Federico Díaz, Josef Bolf, Jakub Špaňhel, Jiří Surůvka, Veronika Bromová, Rafani, Czech Press Photo atd.).
  • V minulosti přednášel na Art Department (College of Art and Sciences) University of Vermont v Burlingtonu (USA) a na Katedře výtvarné výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci. Byl vedoucím oboru užitá malba na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Valašském Meziříčí.
  • Vystavoval v Holandsku, USA, Německu, Austrálii, Bulharsku a Itálii.

 ZPĚT na Pedagogický sbor

Leszek Wojaczek