Výuka ve Vidči, Kelči, Zašové, Lešné, Loučce, Poličné

ZAŠOVÁ

První pracoviště ZUŠ Valašské Meziříčí mimo město bylo otevřeno v roce 2003 v obci Zašová. Cílem je poskytnout dětem kvalitní výuku hry na hudební nástroj profesionálními učiteli. Velkou výhodou je, že výuka probíhá v budově místní základní školy, takže děti ze Zašové nemusejí nikam dojíždět a výuku hry na hudební nástroj mají přímo v místě bydliště.

V ceně školného je zahrnuta individuální výuky hry na nástroj, dále od 3. ročníku hra v souborech a také hudební nauka. V nauce se žáci dovědí mnoho o hudební teorii, stupnicích notách, ale také o hudebních skladatelích a světových hudebních dílech různých období.

Šikovní žáci mají možnost se účastnit soutěží vyhlášených MŠMT v daném oboru a každoročně vystupují na třídních předehrávkách, na tradičním závěrečném koncertu ZUŠ, benefičních a jiných koncertech.

Akordeon a klavír Mgr. Roman Vavřík tel. 608 268 989        
Klavír
BcA. Daniela Holišová tel. 777 609 851
Hudební nauka
Jana Jelínková, DiS. tel. 721 935 219
Housle Věra Jakešová, DiS. tel. 732 705 769
Kytara Ivana Dordová, dipl. um.      tel. 739 677 686
Zobcová flétna
Ivana Něničková tel. 605 863 243

Vedoucím pracoviště je Mgr. Roman Vavřík, pro bližší informace o studiu v Zašové jej prosím kontaktujte na tel. 608 268 989.

VIDČE

Ve Vidči vzniklo pracoviště ZUŠ v roce 2006.  Výuka probíhá v budově místní základní školy, což je velmi výhodné pro děti i rodiče, protože odpadá nutnost časově i finančně náročného dojíždění. V současné době zde vyučujeme 2 obory – výtvarný a hudební.

Hudební obor ve Vidči v současné době nabízí výuky hry na: klavír, klasická kytara, zobcová flétna, trubka. Velký zájem je právě o klasickou kytaru a také o klavír, který ale musí mít zájemce doma, aby mohl cvičit. Nemají-li rodiče klavír, nechtějí do takového nástroje investovat, a přesto chtějí dítěti dopřát hudební vzdělání, nabízí se zobcová flétna. Pořizovací cena nástroje je kolem 600 korun a flétna může sloužit jako přípravný nástroj pro jiné nástroje – saxofon, klarinet, hoboj, trubka a další. Výuka těchto nástrojů se nabízí ve Valašském Meziříčí, kam mohou už starší děti dojet samy a poté se zapojit třeba do jazzového dechového orchestru JazzZušák.

Žáci hry na hudební nástroj mohou své umění předvést rodičům na pravidelných koncertech v kulturním domě ve Vidči, šikovní žáci mají možnost se účastnit soutěží ve hře na hudební nástroj vyhlašovaných každoročně Ministerstvem školství (MŠMT).

Ve Vidči vyučujeme také výtvarný obor, učebna je přímo v budově ZŠ Vidče. Obrázky malých výtvarníků zdobívají kulturní dům, kino i obecní úřad ve Vidči.

Žáci výtvarného oboru se účastní řady soutěží, včetně národní soutěže žáků ZUŠ, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství.

 

Výtvarný obor    Hana Billová tel.: 725 686 686 mail: ha.li@email.cz
Klavír Mgr. Zuzana Pavlíková tel.: 739 161 068 mail: info@zus-vm.cz
Klavír Bc. Zuzana Trusinová tel.: 775 970 582 mail: trusinovaz@email.cz
Kytara Mgr. Michael Máša tel.: 737 107 672 mail: Masa.Michael@seznam.cz
Flétna, trubka Václav Stodůlka tel: 777 074 358 mail: info@zus-vm.cz

 

 

KELČ

Výuka v Kelči byla zahájena v roce 2007 a probíhá v budově místní základní školy. Vyučujeme zde hru na klavír, zobcovou flétnu, žestě a hudební nauku.

Z důvodu mateřské dovolené paní Vadelové nyní nepřijímáme nové žáky na klavír.

Klavír                   Mgr. Martina Vadelová, Dis.      mail: info@zus-vm.cz
Zobcová flétna, žestě Václav Stodůlka tel.:777 074 358 LEŠNÁ

Výuka v Lešné byla zahájena v roce 2012 a probíhá v budově místní základní školy. Vyučujeme zde hru na klasickou kytaru. V případě zájmu plánujeme rozšíření nabídky o další hudební nástroje.

Kytara, Kontrabas               MgA. Michael Máša
tel.: 737 107 672

 

 

LOUČKA

Výuka v Loučce byla zahájena v roce 2014 a probíhá v budově místní základní školy.

Loučka je nejnovějším pracovištěm ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. Vyučujeme zde hru na klavír.

 

 

POLIČNÁ

Výuka v Poličné byla zahájena v roce 2014 a probíhá v budově místní základní školy. Nabízíme zde výuku hry na zobcovou flétnu a žesťové nástroje: trubku, pozoun, baryton.

Zobcová flétna, trubka, pozoun, baryton 

Václav Stodůlka      
tel.: 777 074 358

 

 

 

Máte dotazy? Zavolejte nám, napište e-mail nebo přijďte osobně do ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí:

Kontakty:

Telefon: 731 651 362
E-mail: info@zus-vm.cz
Osobní návštěva:                 

po telefonické domluvě