PODZIMNÍ VARHANY 2021 - 2. koncert / Marek Vrábel (SK)

PODZIMNÍ VARHANY 2021 - 2. koncert / Marek Vrábel (SK)

Druhý koncert festivalu se poprvé uskuteční jinde než ve Valašském Meziříčí. Slovenský varhaník Marek Vrábel vystoupí v neděli 26. září 2021 v 15:00 v kostele svaté Zdislavy na Prostřední Bečvě.

ŽIVOTOPIS

MAREK VRÁBEL (SK) patří ke špičce střední generace slovenského varhanního umění. Je absolventem košického Konzervatoře, kde v letech 1987-1993 paralelně vystudoval dva hlavní obory - hru na varhany u Emílie Dzemjanovej a hru na klavír u Petra Kaščáka. Na VŠMU v Bratislavě absolvoval roce 1998 hru na varhany u Jana Vladimíra Michalka.

V rámci zahraničních mistrovských interpretačních kurzů si své vzdělání dále rozšiřoval u Jeana Guillou, Susan Landale a Reitz Smits. V doktorském studiu na VŠMU ho vedl Ivan Sokol a Ján Vladimír Michalko, kde získal umělecko-akademickou hodnost "artis doctor”.

Je držitelem několika národních i mezinárodních cen a diplomů z různých prohlídek a soutěží. Jako sólista vystoupil se Státní filharmonií Košice pod taktovkou Bystrík řeřichu, Petra Macury a Mariána Vacha, se Státním komorním orchestrem v Žilině s Dušanem Staňkovský, se Slovenskou filharmonií pod vedením Ondřeje Lenardo, Vladimíra Válka a Petra Feranca.

Na Slovensku a v zahraničí úspěšně uskutečnil přes 120 recitálů a na svém kontě má dosud 50 zahraničních koncertních cest v 14 evropských státech na různých prestižních varhanních festivalech a přehlídkách ( Mnichov, Frankfurt nad Mohanem, Praha, Vídeň, Budapešť, Bukurešť, Sibiň, Brašov, Lublaň, Lublin, Krakow, Katowice, Kišiněv, Stockholm, Lahti, Tampere, Helsinki ...).
Je vyhledávaným komorním hráčem a spolupracuje s mnoha vynikajícími našimi i zahraničními umělci. Nahrál 8 CD, mj pro Gratex International vlastní varhanní skladby a improvizace.
Nahrává pro STV, ČT, Slovenský a Český rozhlas, vydavatelství MSP Records, Inedita Austria a jiné.

Je uměleckým ředitelem Bratislavského varhanního festivalu, členem představenstva Spolku koncertních umělců na Slovensku, Rady hudebního fondu, Rady pro vědu, vzdělání a kulturu při KBS a členem poradního sboru Národního osvětového centra. V současnosti působí jako ředitel Církevní konzervatoře v Bratislavě a jako externí pedagog také na Vysoké Škole Múzických Umění v Bratislavě.