PODZIMNÍ VARHANY 2021 - 3. koncert / Ondřej Mucha a Gabriela Němcová (CZ)

PODZIMNÍ VARHANY 2021 - 3. koncert / Ondřej Mucha a Gabriela Němcová (CZ)

Na třetím koncertě se představí český varhaník Ondřej Mucha, který vystoupí se zpěvačkou Gabrielou Němcovou. Koncert se uskuteční v úterý 5. října 2021 v 18:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie Valašské Meziříčí.

ŽIVOTOPISY

ONDŘEJ MUCHA (CZ) vystudoval Konzervatoř Evangelické akademie v Kroměříži, varhany ve třídě MgA. Karla Hinera a cembalo ve třídě MgA. Ilony Růčkové. Své odborné vzdělání si rozšířil na Mezinárodním mistrovském interpretačním kurzu na  JAMU v Brně pod vedením prof. Kamily Klugarové. Dále vystudoval obor Sbormistrovství chrámové hudby na Univerzitě v Hradci Králové ve třídě doc. Dr. Františka Vaníčka, Ph.D. a obor hra na varhany na VŠMU v Bratislavě ve třídě doc. Imricha Szabó, ArtD.

Ondřej Mucha se věnuje koncertní činnosti. Vedle pravidelných varhanních koncertů v České republice i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Španělsko, ad.) se představil také na několika mezinárodních varhanních festivalech.
Vedle koncertní činnosti se Ondřej Mucha věnuje chrámové hudbě. Působí jako varhaník v klášterním kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově, kde založil cyklus varhanních koncertů. V oblasti chrámové hudby se věnuje také kompozici a to především tvorbou sborových skladeb.
V neposlední řadě se Ondřej Mucha věnuje pedagogické činnosti, vyučuje hru na varhany, varhanní improvizaci a hru na klavír. V roce 2012 byla Ondřeji Muchovi v rámci varhanní soutěže ORGANUM REGIUM Pardubice udělena cena za vynikající pedagogické vedení v oblasti varhanní pedagogiky.

 

GABRIELA NĚMCOVÁ (CZ), mezzosopranistka, hlasová a klavírní pedagožka

Gabriela získala své hudební vzdělání na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde absolvovala samostatným diplomovým koncertem, zaměřeným na písňovou tvorbu německých romantiků. Souběžně vystudovala obor Hudební věda na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde se specializovala na hudební organologii a všechny její práce, včetně doktorské, vnesly do tohoto oboru inovativní prvky. Je také absolventkou Metodického centra AMU Praha v oboru sólový zpěv. Její pěvecký záběr je velmi široký, od barokních árií až po soudobou tvorbu. V poslední době se soustředí především na duchovní pěveckou tvorbu skladatelů konce 19. a 1. poloviny 20. století.