Workshop s... houslistou PAVLEM ŠPORCLEM

Workshop s... houslistou PAVLEM ŠPORCLEM

sobota 24. 10. 2015 a neděle 25. 10. 2015

Vynikající houslový virtuóz ve Valmezu znovu povede houslové lekce

Houslové workshopy Pavla Šporcla

Vynikající český houslový virtuóz Pavel Šporcl povede ve Valašském Meziříčí houslové lekce pro žáky základních uměleckých škol. Setkání s osobnost vynikajícího muzikanta a člověka Pavla Šporcla bude jistě inspirujícím momentem nejen pro samotné žáky houslové hry, ale i pro pasivní účastníky lekcí a veřejnost Workshopy probíhají v sobotu 24. 10. a v neděli 25. 10. 2015.

Místo konání: ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, Komenského 67, 757 01 Valašské Meziříčí, Koncertní sál.

cena kurzu: 300 Kč za aktivní účast - cena zahrnuje jednu vyučovací lekci v délce 45 minut + možnost pasivní účasti v libovolných vyučovacích lekcích 150 Kč za pasivní účast - pedagogové bez zúčastněných žáků, studenti a žáci ZUŠ, zdarma rodiče + pedagogové aktivních účastníků - studentů a žáků.

Vyplněné přihlášky k aktivní i pasivní účasti na workshopech zasílejte do na e-mailovou adresu: zlebkova@zus-vm.cz.

Přihláška:

 prihlaska_workshop001.jpg 

Reportáž z loňských kurzů: http://www.tvbeskyd.cz/nadane-houslisty-vyucoval-pavel-sporcl/