Studium v ZUŠ

Rozvrh hodin hudebních nauk a PS

školní rok 2016/2017

Sokolská - třída 110 - HN, PS

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

 

 

 

 

 

3.r. HN A

1.r. HN A

3.r. HN B

3.r. HN C

 

13:40-14:25

13:30-14:15

13:40-14:25

13:40-14:25

 

Z.Pavlíková

J.Krejsová

Z.Pavlíková

Z. Pavlíková

 

 

 

 

 

 

PS 1 A - 1 tř.ZŠ

2.r. HN A

2.r. HN B

 

 

14:30-15:15

14:20-15:05

14:30-15:15

 

 

J.Krejsová

J.Jelínková

J.Jelínková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.r. HN B

 

 

 

 

15:20-16:05

 

 

 

 

Z.Pavlíková

 

 

 

 

 

 

 

PS 0 A

PS 1 B - 1.tř. ZŠ

1.r. HN B

PS O B

 

16:15-17:00

16:10-16:55

16:10-16:55

16:15-17:00

 

E.Ježíková

J.Krejsová

J. Krejsová

E.Ježíková

 

 

 

 

 

 

4.r. HN A

5.r. HN A

5.r. HN B

 

 

17:05-17:50

17:00-17:45

17:00-17:45

 

 

Z.Pavlíková

A.Kučera

A.Kučera

 

 


ROVRH PĚVECKÝCH SBORŮ 2016/2017
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
   
pondělí úterý středa čtvrtek pátek
13:30 - 14:35 14:00  - 15:05 14:00  - 15:05 13:30 - 14:35 13:30 - 14:35
1. roč. Stonožka A miniDIZO A miniDIZO B 1. roč. Stonožka B miniDIZO A+B
14:45 - 15:50 15:15 - 16:20 15:15 - 16:20 14:45 - 15:50 14:45 - 16:15
2. roč. Stonožka A MIBIDIZO A MIBIDIZO B 2. roč. Stonožka B MIBIDIZO A+B
16:15 - 17:00     16:15 - 17:00  
děti předškolní Sluníčka     děti předškolní Sluníčka  Přihláška

Přihlášku ke studiu v Základní umělecké škole Alfréda Radoka Valašské Meziříčí podávají zákonní zástupci nezletilých žáků ve formě:

on-line - elektronický formulář dostupný z webových stránek školy

papírový formulář k vyplnění ručně je k dispozici v kanceláři školy

 

Školné

Studium v ZUŠ je zpoplatněno, výše příspěvku na vzdělávání ("školného") je uvedena v menu Studium v ZUŠ - Školné.

Školné se platí pololetně, převodem na účet školy. Hotovostní platby v kanceláři školy nepřijímáme, hotovostní platba je možná formou vložení hotovosti na účet školy v pobočce Komerční banky. 

Školné se hradí až po obdržení platebního lístku (na kterém je uveden variabilní symbol jedinečný pro každou platbu). Žák platební lístek obdrží v hodině od svého vyučujícího.

 

Odhláška

Odhlásit se ze ZUŠ je možné pouze v pololetí (k 31. lednu) nebo na konci roku (k 30. červnu). Je nutné vyplnit a podepsat formulář ODHLÁŠKA ze ZUŠ, který je k dispozici v kanceláři školy. O ukončení studiua musí být informován vyučující.


Omluvenka

Omluvy z vyučování rodiče hlásí přímo vyučujícím (kontakty jsou uvedeny v žákovských knížkách), nebo v kanceláři školy - telefonická omluva na tel. čl. 731 651 362, e-mailová omluva: info@zus-vm.cz.

 

Hudební nástroje a pomůcky

Hudební nástroje není třeba kupovat předem, některé lze za poplatek zapůjčit ve škole, nákup vlastního nástroje je dobré konzultovat s vyučujícím až po nástupu do ZUŠ.

O pomůckách do výtvarného, literárně dramatického a tanečního oboru budou rodiče informováni od vyučujících po nástupu do ZUŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komenského 67


Sokolská 638


Křižná 167 - vchod do Tanečního centra z Vodní ulice