Studium v ZUŠ

Rozvrh hodin hudebních nauk a PS

školní rok 2018/2019

Sokolská - třída 110 - HN, PS

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

 

 

 

 

 

1.r. HN A

4.r. HN A

3.r. HN B

4.r. HN B

 

14:15 - 15:00

15:20 - 16:05

15:00 - 15:45

13:40-14:25

 

J.Krejsová

Z.Pavlíková

J.Jelínková

Z. Pavlíková

 

 

 

 

 

 

 3.r. HN A

1.r. HN B

2.r. HN A

 2.r. HN B

 

15:15 - 16:00

16:10 - 16:55

16:00 - 16:45

14:30 - 15:15 

 

J.Jelínková

J.Krejsová

J.Krejsová

 J.Krejsová

 

 

 

 

 

 

 

5.r. HN A 

5.r. HN B

 

 

 

17:00 - 17:45 

17:00 - 17:45

 

 

 

Štěpán Marek 

Štěpán Marek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ROVRH PĚVECKÝCH SBORŮ 2018/2019
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
   
pondělí úterý středa čtvrtek pátek
13:30 - 14:35 14:00  - 15:05 14:00  - 15:05 13:30 - 14:35 13:30 - 14:35
1. roč. Stonožka A miniDIZO A miniDIZO B 1. roč. Stonožka B miniDIZO A+B
14:45 - 15:50 15:15 - 16:20 15:15 - 16:20 14:45 - 15:50 14:45 - 16:15
2. roč. Stonožka A MIBIDIZO A MIBIDIZO B 2. roč. Stonožka B MIBIDIZO A+B
16:15 - 17:00     16:15 - 17:00  
děti předškolní PS    

děti 1.tř. ZŠ 

PS

 
vyučující: Mgr. Eva Ježíková,
kontakt 608 748 741, jezikova@zus-vm.cz
Mgr. Jana Krejsová
korepetice: BcA. Daniela HolišováPřihláška

Přihlášku ke studiu v Základní umělecké škole Alfréda Radoka Valašské Meziříčí podávají zákonní zástupci nezletilých žáků ve formě:

on-line - elektronický formulář dostupný z webových stránek školy

 

Školné

Studium v ZUŠ je zpoplatněno, výše příspěvku na vzdělávání ("školného") je uvedena v menu Studium v ZUŠ - Školné.

Školné se platí ročně, převodem na účet školy. Hotovostní platby v kanceláři školy nepřijímáme, hotovostní platba je možná formou vložení hotovosti na účet školy v pobočce Komerční banky. 

Školné se hradí až po obdržení platebního lístku (na kterém je uveden variabilní symbol jedinečný pro každou platbu). Žák platební lístek obdrží v hodině od svého vyučujícího.

 

Odhláška

Odhlásit se ze ZUŠ je možné pouze na konci roku (k 30. červnu). V pololetí je možné se odhásit pouze ze závažných důvodů. Je nutné vyplnit a podepsat formulář ODHLÁŠKA ze ZUŠ, který je k dispozici v kanceláři školy. O ukončení studia musí být informován vyučující.


Omluvenka

Omluvy z vyučování rodiče hlásí přímo vyučujícím (kontakty jsou uvedeny v žákovských knížkách), nebo v kanceláři školy - telefonická omluva na tel. čl. 731 651 362, e-mailová omluva: info@zus-vm.cz.

 

Hudební nástroje a pomůcky

Hudební nástroje není třeba kupovat předem, některé lze za poplatek zapůjčit ve škole, nákup vlastního nástroje je dobré konzultovat s vyučujícím až po nástupu do ZUŠ.

O pomůckách do výtvarného, literárně dramatického a tanečního oboru budou rodiče informováni od vyučujících po nástupu do ZUŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komenského 67


Sokolská 638


Křižná 167 - vchod do Tanečního centra z Vodní ulice