Školné pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutím ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí o příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním uměleckého vzdělání ve škole je pro aktuální školní rok (v souladu s Vyhláškou č. 71/2005 Sb. ve znění zákona č. 138/1995) příspěvek stanoven takto:

 

HUDEBNÍ OBOR

Předmět

ročně v Kč

Přípravné studium – děti předškolní (PS0)

2.500,-

Přípravné studium – žáci z 1.tříd základních škol (PS1) 2.500,-
Přípravné studium s nástrojem 2.500,- + 800,-

Nástrojová výuka, skladba - individuální

4.200,-

Nástrojová výuka, skladba - skupinová - 2 žáci

3.400,-

Nástrojová výuka, skladba - skupinová - 3 žáci 3.200,-
Nástrojová výuka, skladba - skupinová - 4 žáci 3.000,-

 Sólový zpěv a pěvecký sbor

ročně v Kč

Sólový zpěv - individuální

4.200,-

Sólový zpěv - skupinová - 2 žáci

3.400,-

Pěvecký sbor + nástrojová výuka

800,- + 4.200,-

 

VÝTVARNÝ OBOR

Předmět

ročně v Kč

Přípravné studium (přípravná výtvarná tvorba)

2.500,-

Výtvarný obor

3.600,-

 

TANEČNÍ OBOR

Předmět

ročně v Kč

Přípravné studium  (přípravná taneční výchova)

2.500,-

Taneční obor

3.400,-

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Předmět

ročně v Kč

Přípravné studium (přípravná dramatická výchova)

2.500,-

Literárně dramatický obor

3.100,-


SLEVOVÝ PROGRAM

Sourozenecká sleva

1 studující žák ZUŠ - plná výše školného

2. sourozenec - sleva 10 %

3. sourozenec - sleva 20 %

4. sourozenec - sleva 30 %

Množstevní sleva

žák studuje 1 obor - plná výše školného

2. obor - sleva 10 %

3. obor - sleva 20 %

4. obor - sleva 30 %

 

Slevy se poskytují maximálně do výše 30 % na rodinu a nelze je sčítat. Slevy poskytujeme na požádání, kontaktujte paní účetní na emailu ucetni@zus-vm.cz

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K PLATBĚ ŠKOLNÉHO:

  • Školné se platí ročně předem do 15. září daného školního roku 
  • Školné se hradí bankovním převodem nebo v hotovosti u přepážky v Komerční bance na základě obdrženého platebního lístku.
  • Platby v hotovosti v kanceláři školy nepřijímáme.
  • V případě, že školné nebude včas uhrazeno, žák nebude moci nastoupit nebo pokračovat ve studiu.

  • Výše školného platí i pro všechna detašovaná pracoviště.