Školné pro školní rok 2017/2018

Rozhodnutím ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí o příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním uměleckého vzdělání ve škole je pro aktuální školní rok (v souladu s Vyhláškou č. 71/2005 Sb. ve znění zákona č. 138/1995) příspěvek stanoven takto:

 

HUDEBNÍ OBOR

Předmět

Pololetně v Kč

Přípravné studium – děti předškolní (PS0)

900,-

Přípravné studium – žáci z 1.tříd základních škol (PS1) 900,-

Nástrojová výuka - individuální

1.500,-

Nástrojová výuka - skupinová -
2 žáci

1.200,-

Nástrojová výuka - skupinová -
3žáci
1.100,-
Nástrojová výuka - skupinová -
4 žáci
1.000,-

Sólový zpěv - individuální

1.500,-

Sólový zpěv - skupinová - 2 žáci

1.200,-

Pěvecké sbory a sólový zpěv

Pololetně Kč

Pěvecký sbor „Stonožka“

900,-

Pěvecký sbor MIBIDIZO a miniDIZO

1.000,-

Pěvecký sbor + nástrojová výuka

250,- + 1.500,-

 

VÝTVARNÝ OBOR

Předmět

Pololetně v Kč

PVV  (přípravná výtvarná      výchova)

900,-

Výtvarný obor

1.300,-

 

TANEČNÍ OBOR

Předmět

Pololetně v Kč

PTV  (přípravná taneční výchova)

900,-

Taneční obor

1.200,-

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Předmět

Pololetně v Kč

PDV (přípravná dramatická výchova)

900,-

Literárně dramatický obor

1.100,-

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K PLATBĚ ŠKOLNÉHO:

  • Školné se platí ročně předem do 15. září daného školního roku 
  • Školné se hradí bankovním převodem nebo v hotovosti u přepážky v Komerční bance na základě obdrženého platebního lístku.
  • Platby v hotovosti v kanceláři školy nepřijímáme.
  • V případě, že školné nebude včas uhrazeno, žák nebude moci nastoupit nebo pokračovat ve studiu.

  • Výše školného platí i pro všechna detašovaná pracoviště.