Školné pro školní rok 2019/2020

Rozhodnutím ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí o příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním uměleckého vzdělání ve škole je pro aktuální školní rok (v souladu s Vyhláškou č. 71/2005 Sb. ve znění zákona č. 138/1995) příspěvek stanoven takto:

 

HUDEBNÍ OBOR

Předmět

ročně v Kč

Přípravné studium – děti předškolní (PS0)

1800,-

Přípravné studium – žáci z 1.tříd základních škol (PS1) 1800,-

Nástrojová výuka - individuální

3000,-

Nástrojová výuka - skupinová -
2 žáci

2400,-

Nástrojová výuka - skupinová -
3žáci
2200,-
Nástrojová výuka - skupinová -
4 žáci
2000,-

Sólový zpěv - individuální

3000,-

Sólový zpěv - skupinová - 2 žáci

2400,-

Pěvecké sbory a sólový zpěv

ročně v Kč

Pěvecký sbor „Stonožka“

1800,-

Pěvecký sbor MIBIDIZO a miniDIZO

2000,-

Pěvecký sbor + nástrojová výuka

500,- + 3000,-

 

VÝTVARNÝ OBOR

Předmět

ročně v Kč

PVV  (přípravná výtvarná      výchova)

1800,-

Výtvarný obor

2600,-

 

TANEČNÍ OBOR

Předmět

ročně v Kč

PTV  (přípravná taneční výchova)

1800,-

Taneční obor

2400,-

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Předmět

ročně v Kč

PDV (přípravná dramatická výchova)

1800,-

Literárně dramatický obor

2200,-

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K PLATBĚ ŠKOLNÉHO:

  • Školné se platí ročně předem do 15. září daného školního roku 
  • Školné se hradí bankovním převodem nebo v hotovosti u přepážky v Komerční bance na základě obdrženého platebního lístku.
  • Platby v hotovosti v kanceláři školy nepřijímáme.
  • V případě, že školné nebude včas uhrazeno, žák nebude moci nastoupit nebo pokračovat ve studiu.

  • Výše školného platí i pro všechna detašovaná pracoviště.