Zápis do ZUŠ
zápis do ZUŠ, příjímání nových žáků

Dny otevřených dveří ZUŠ Alfréda Radoka VM.

Rozviňte nadání svého dítěte! Každoročně v dubnu (v roce 2023: 24. 4. - 28.4. 2023, 13:00-17:00hod.) pořádá naše škola Dny otevřených dveří spojené s přijímáním žáků do dalšího školního roku. Zájemci se v těchto dnech mohou seznámit s hlavními výukovými programy, které škola nabízí v hudebním, tanečním, výtvarném i literárně-dramatickém oboru. K dispozici budou  informace o organizaci výuky, školném, výběru vhodného oboru nebo o dalších aktivitách, jakými jsou například účasti na nejrůznějších soutěžích či vystoupeních.
 
Součástí přijetí ke studiu v ZUŠ je vykonání TALENTOVÉ ZKOUŠKY. Zájemci o studium vyplní elektronickou přihlášku a dostaví se ke zkoušce v rámci DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (v roce 2023: 24. 4.- 28.4. | 13:00 - 17:00hod.)
 
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO VŠECH OBORŮ JE STÁLE OTEVŘEN
 
TALENTOVÉ ZKOUŠKY V ROCE 2023
 
HUDEBNÍ OBOR - zkoušky proběhnou v hlavní budově školy, Komenského 67, učebna č.3 přízemí vpravo
 
VÝTVARNÝ OBOR - předpoklady ke studiu budou posouzeny na základě zaslaných prací (libovolně). Po vyplnění elektronické přihlášky zasílejte práce dětí PaedDr. Leszku Wojaczkovi na magritte@seznam.cz, předmět: Talentové zkoušky
(Text: Jméno a přijímení dítěte; věk; třídu, do které nastoupí v září 2023)
 Zadání: technika i téma libovolné
 
TANEČNÍ OBOR - talentové zkoušky proběhnou na tanečním sále Sokolská 638, 1. patro vpravo a na Vodní ulici - prostory bývalého plaveckého bazénu
Pro více informací kontaktujte vedoucí oboru Denisu Varga Vašíčkovou (tel. 777 611 117)
 
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR - talentové zkoušky proběhnou pouze 27. 4. v učebně č. 114 od 13:00 do 17:00hod. a v učebně č. 211 od 15:00 do 18:00hod. v budově na ulici Sokolská 638, 1. a 2.  patro
 
OBOR ANIMACE - předpoklady ke studiu budou posouzeny na základě zaslaných prací. Po vyplnění elektronické přihlášky podklady zasílejte na hajdyla@zus-vm.cz, předmět: Talentové zkoušky
Zadání: série minimálně 4 kreseb od velikosti A5, ve kterých bude zachycen jednoduchý příběh, technika libovolná
 
OBSAH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK:

Hudební obor - zazpívání jednoduché písně, zopakování krátkých rytmických a melodických variací, analýza pohybu melodie apod.

Výtvarný obor - možné přinést domácí práce

Taneční obor - posouzení dispozic, zopakování krátkých rytmických a melodických variací apod.

CO NABÍZÍME:

Hudební obor nabízí výuku hry na hudební nástroje, sborový zpěv a sólový zpěv. Žáci se mohou stát členy úspěšných školních souborů a orchestrů. Šikovné děti školu reprezentují v řadě soutěží i v soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem školství, ze kterých mají  množství ocenění z okresních, krajských i celostátních kol. 

Literárně-dramatický obor učí děti rozumět literatuře, recitovat i psát vlastní texty. Žáci se dokážou vyrovnat s vlastní trémou a naučí se správně mluvit na veřejnosti. Žáci LDO se účastní recitačních a divadelních přehlídek. VÝUKA POUZE VE  ČTVRTEK!

Ve výtvarném oboru se děti učí kresbě, malbě a modelování či objektové tvorbě a získávají přehled o světových malířích. Krásné předměty děti vytvářejí pod vedením profesionální keramičky v samostatném oboru Keramika. Milovníci filmů se mohou naučit tvořit s využitím počítačů a grafických tabletů kreslený film v oboru Animace.

Taneční obor ZUŠ Alfréda Radoka získává řadu úspěchů na tanečních soutěžích a žáci jsou vysoce hodnocení za technickou připravenost a přitažlivé choreografie.

Rozviňte nadání svého dítěte a přihlaste jej do ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí!
To nejlepší, co mu můžete dát…

 

Kde najdete jednotlivé obory?

Hudební obor - Komenského 67, Sokolská 638

Taneční obor - Sokolská 638 a Taneční centrum na Vodní ulici

Výtvarný obor - Sokolská 638

Literárně dramatický obor - Sokolská 638

 

Dny otevřených dveří a zápis na pobočkách

Vidče

28. 4. 2023 | 15:00 — 17:00

Zápis pouze do hudebního oboru (klavír, klasická, elektrická a basová kytara, žestě, zobcová flétna, kontrabas, cimbál).

Základní škola Vidče (zadní vchod do tělocvičny).

Kelč

27. 4. 2023 | 13:30 — 16:30

Zápis pouze do hudebního oboru (zobcová flétna, žestě).

Základní škola Kelč.

Lešná

24. 4. 2023 | 14:00 — 16:00

26. 4. 2023 | 13:00 — 16:45

28. 4. 2023 | 14:00 — 16:00

Zápis pouze do hudebního oboru (klasická, elektrická a basová kytara, kontrabas).

Základní škola Lešná.

Zašová

24. 4. 2023 | 12:30 — 16:00

25. 4. 2023 | 12:30 — 16:30

Pouze hudební obor (přípravné studium, akordeon, klavír ,kytara, housle).

Základní škola Zašová.

Na pobočkách v Růžďce a Loučce se letos zápis nekoná.

 

Nabízíme také taneční školičku:

informace taneční školička  = tel. 777 611 117, 604 438 395