Zápis do ZUŠ

Dny otevřených dveří ZUŠ Alfréda Radoka VM!

Rozviňte nadání svého dítěte! Každoročně v dubnu či květnu (v roce 2021: 26. - 30. 4. 2021, 14:00-17:00 | Zašová - 29. 4. 2021, 13:00-16:00 | Vidče 14. 5. 2021, 14.:30-16:30, Lešná 5. 5. 2021 12:45-16:00 a ostatní pobočky po domluvě se zástupcem školy pro pobočky - tel. 603 332 890) pořádá naše škola dny otevřených dveří spojené se zápisem žáků do dalšího školního roku. Zájemci se v těchto dnech mohou seznámit s hlavními výukovými programy, které škola nabízí v hudebním, tanečním, výtvarném i literárně-dramatickém oboru. K mání budou  informace o organizaci výuky, školném, výběru vhodného oboru nebo o dalších aktivitách, jakými jsou například účasti na nejrůznějších soutěžích či vystoupeních.

Podmínkou přijetí ke studiu v ZUŠ je vykonání TALENTOVÉ ZKOUŠKY. Zájemci o studium vyplní elektronickou přihlášku a dostaví se ke zkoušce v rámci DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (v roce 2021 26. - 30. 4. | 14:00 - 17:00)

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO VŠECH OBORŮ JE STÁLE OTEVŘEN

TALENTOVÉ ZKOUŠKY V ROCE 2021

HUDEBNÍ OBOR - zkoušky proběhnou v hlavní budově školy, Komenského 67.

VÝTVARNÝ OBOR - předpoklady ke studiu budou posouzeny na základě zaslaných prací (libovolně). Po vyplnění elektronické přihlášky zasílejte práce dětí PaedDr. Leszku Wojaczkovi na magritte@seznam.cz, předmět: Talentové zkoušky
(Text: Jméno a přijímení dítěte; věk; třídu, do které nastoupí v září 2021)

Zadání: technika i téma libovolné

TANEČNÍ OBOR - talentové zkoušky proběhnou na tanečním sále Sokolská 638, 1. patro a na Vodní ulici - prostory bývalého plaveckého bazénu
Pro více informací kontaktujte vedoucí oboru Denisu Varga Vašíčkovou (tel. 777 611 117)

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR - talentové zkoušky proběhnou  v budově na ulici Sokolská 638 | POUZE VE ČTVRTEK 29.4.
učebna 114, 1. patro - MgA. Bohumila Plesníková
učebna 211, 2. patro - Lenka Sedláčková (16:00-18:30)

OBOR ANIMACE - předpoklady ke studiu budou posouzeny na základě zaslaných prací. Po vyplnění elektronické přihlášky podklady zasílejte na hajdyla@zus-vm.cz, předmět: Talentové zkoušky
Zadání: série minimálně 4 kreseb od velikosti A5 ve kterých bude zachycen jednoduchý příběh, technika libovolná

OBSAH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK:

Hudební obor - zazpívání jednoduché písně, zopakování krátkých rytmických a melodických variací, apod.

Výtvarný obor - zaslané práce

Taneční obor - posouzení dispozic, zopakování krátkých rytmických a melodických variací, apod.

CO NABÍZÍME:

Hudební obor nabízí výuku hry na hudební nástroje, sborový zpěv a sólový zpěv. Žáci se mohou stát členy úspěšných školních souborů a orchestrů. Šikovné děti školu reprezentují v řadě soutěží i v soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem školství, ze kterých mají spoustu velkých úspěchů a ocenění z okresních, krajských i celostátních kol. 

Literárně dramatický obor učí děti rozumět literatuře, recitovat a především se poučeně věnovat jevištní tvorbě. Žáci se dokážou vyrovnat s vlastní trémou a naučí se správně mluvit  a vystupovat na veřejnosti. Studující tohoto oboru se účastní recitačních a divadelních přehlídek, workshopů a seminářů s profesionály. POUZE VE ČTVRTEK

Ve výtvarném oboru se děti učí kresbu a malbu, ale také modelování či objektovou tvorbu a získají přehled o světových malířích. Krásné předměty děti vytvářejí pod vedením profesionální keramičky v samostatném oboru Keramika. Milovníci filmů se mohou naučit tvořit s využitím počítačů a grafických tabletů kreslený film v oboru Animace.

Taneční obor ZUŠ Alfréda Radoka získává řadu úspěchů na tanečních soutěžích a žáci jsou vysoce hodnocení za technickou připravenost a přitažlivé choreografie.

Rozviňte nadání svého dítěte a přihlaste jej do ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí!
To nejlepší, co mu můžete dát…

 

Kde najdete jednotlivé obory?

Hudební obor - Komenského 67, Sokolská 638

Taneční obor - Sokolská 638 a Taneční centrum na Vodní ulici

Výtvarný obor - Sokolská 638

Literárně dramatický obor - Sokolská 638, info na tel. 608 745 069 POUZE ČTVRTEK!

 

 

Nabízíme také taneční školičku:

informace taneční školička  = tel. 777 611 117, 604 438 395