Zápis do ZUŠ

Dny otevřených dveří ZUŠ Alfréda Radoka VM!

Rozviňte nadání svého dítěte! Každoročně v dubnu či květnu pořádá naše škola dny otevřených dveří spojené se zápisem žáků do dalšího školního roku. Zájemci se v těchto dnech mohou seznámit s hlavními výukovými programy, které škola nabízí v hudebním, tanečním, výtvarném i literárně-dramatickém oboru. K mání budou  informace o organizaci výuky, školném, výběru vhodného oboru nebo o dalších aktivitách jakými jsou například účasti na nejrůznějších soutěžích či vystoupeních.

Hudební obor nabízí výuku hry na hudební nástroje, sborový zpěv, populární a sólový zpěv. Žáci se mohou stát členy úspěšných školních souborů a orchestrů. Šikovné děti školu reprezentují v řadě soutěží i v soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem školství, ze kterých mají spoustu velkých úspěchů a ocenění z okresních, krajských i celostátních kol. V rámci oboru se můžete naučit i elektronické zpracování hudby. Zvuková tvorba nabízí znalosti o zpracování a mixování hudby a je nepostradatelná pro současné mladé kapely.

Literárně dramatický obor učí děti rozumět literatuře, recitovat i psát vlastní texty. Žáci se dokážou vyrovnat s vlastní trémou a naučí se správně mluvit na veřejnosti. Žáci LDO se účastní recitačních a divadelních přehlídek.

Ve výtvarném oboru se děti učí kresbu a malbu, ale také modelování či objektovou tvorbu a získají přehled o světových malířích. Krásné předměty děti vytvářejí pod vedením profesionální keramičky v samostatném oboru Keramika. Milovníci filmů se mohou naučit tvořit s využitím počítačů a grafických tabletů kreslený film v oboru Animace.

Taneční obor ZUŠ Alfréda Radoka získává řadu úspěchů na tanečních soutěžích a žáci jsou vysoce hodnocení za technickou připravenost a přitažlivé choreografie.

Rozviňte nadání svého dítěte a přihlaste jej do ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí!
To nejlepší, co mu můžete dát…

 

Kde najdete jednotlivé obory?

Hudební obor - Komenského 67

Taneční obor - Sokolská 638 a Taneční centrum na Vodní ulici

Výtvarný obor - Sokolská 638

Literárně dramatický obor - Sokolská 638, info na tel. 608 745 069

 

 

Nabízíme také taneční školičku:

informace taneční školička  = tel. 777 611 117, 604 438 395