První školní den - informace

 První školní den - informace

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019

Všichni žáci, noví i ti, kteří navštěvovali školu v minulém roce, si musí individuální časy výuky domluvit se svým učitelem. Domluva bude možná v pondělí 2. září od 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00.

Pro rozvrhy kolektivní výuky se taktéž kontaktujte s učitelem.

Seznamy žáků a jejich rozdělení bude umístěno první školní den na nástěnkách školy:

Hudební obor - budova Komenského 67

Výtvarný obor - budova Sokolská 638 (bývalé potravinářské učiliště)

Sbory - budova Sokolská 638 (bývalé potravinářské učiliště)

Přípravné studium - budova Sokolská 638 (bývalé potravinářské učiliště)

Lidově dramatický obor - budova Sokolská 638 (bývalé potravinářské učiliště) / zápis proběhne ve čtvrtek 5. 9. 2019 14:00 - 16:00 / učebna 1. patro

Taneční obor

  • žáci Denisy Varga Vašíčkové -taneční sál Křížná 782, vstup z ulice Vodní
  • žáci Ireny Stolařové - taneční sál budova Sokolská 638

Hudební nauka je povinná prvních 5 let studia na ZUŠ. Žák si může vybrat, zda absolvuje předmět Hudební nauka, nebo předmět Hudební nauka s pěveckým sborem. Rozvrhy hudebních nauk budou umístěny na nástěnce.

   sbory.JPG
hn.JPG