Aktuálně ze ZUŠ

Aktuálně ze ZUŠ

Březnové události nám přinesly nečekané. Svět se takříkajíc zastavil a s ním i výuka na Základní umělecké škole Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. Ze dne na den bylo potřeba přizpůsobit se novým podmínkám a začít s online výukou. Na hodinách se objevovali nejen žáci, ale i celé rodiny, které vše s nadšením pozorovaly. Mnozí rodiče se začali učit spolu s dětmi. Nová komunikace si vyžádala nové metody a postupy a bylo zapotřebí ještě větší samostatné práce žáků. „Přejít ze dne na den na distanční formu výuky byl nelehký úkol, kterého se pedagogové zhostili s elánem. Z dálkové výuky vzniklo mnoho krásných videí, fotek a prací. Jsem rád, že se vše zvládlo a od 11. května jsme mohli začít opět se standardní kontaktní výukou.“ uvádí Petr Hajdyla, ředitel školy.

Kvůli omezením se neuskutečnily soutěže, koncerty a vystoupení. Také tradiční multižánrový Festival Alfréda Radoka se namísto konce školního roku uskuteční v říjnu. Posluchači se mohou těšit na jedinečný program, jehož hlavním hostem bude Brněnský kontrabasový orchestr, se kterým vystoupí i žáci školy a to v sobotu 23. října.  Předtím však v sobotu 10. října oslaví pěvecký sbor MIBIDIZO své dvacáté narozeniny. Pro milovníky vážné hudby se také uskuteční tradiční mezinárodní festival Podzimní Varhany, který symbolicky odstartuje 1. září. Do konce roku 2020 se pak můžeme těšit nejen na mnoho koncertů, ale také oblíbené Mikulášení v podání dechového souboru JazzZušák nebo vystoupení tanečního oboru.

Ani zápis ke studiu a talentové zkoušky nemohly proběhnout tak jako obvykle. Příjem přihlášek ke studiu je stále otevřen. Pro zájemce o studium tanečního a literárně-dramatického oboru proběhnou talentové zkoušky v září, zájemci o obor hudební si mohou zkoušky domluvit individuálně se zástupkyní školy paní Zuzanou Pavlíkovou, výtvarný obor přijímá podklady online.

Více informací o zápisu, aktuálním dění a chystaných akcích je možné nalézt na webu školy www.zus-vm.cz nebo facebookových stránkách: ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí.

(md)