Cena města pro Evu Ježíkovou!

Cena města pro Evu Ježíkovou!

Sbormistryně Eva Ježíková, vynikající pedagožka naší Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, získala 15. září 2021 Cenu města Valašské Meziříčí. Oceněna byla za dlouhodobé úspěšné vedení dětského pěveckého sboru a za mimořádné úspěchy na českých a zahraničních pěveckých soutěžích. Více ve video medailonku níže.