Malí houslisté nadšení z kurzů s PAVLEM ŠPORCLEM

Malí houslisté nadšení z kurzů s PAVLEM ŠPORCLEM

Úžasná inspirace. Takto jednoduše se dají popsat houslové kurzy, které vedl v ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí houslový virtuóz Pavel ŠPORCL. Přátelská atmosféra v lekcích, vstřícný učitel s modrými houslemi a poté zajímavá beseda se zcestovalou osobností završila výjimečnou akci určenou jak žákům a pedagogům houslové hry, tak široké veřejnosti.

Pavel Šporcl byl před dvěma lety hostem na Festivalu Alfréda Radoka a zde poprvé začal zvažovat možnost inspiračních interpretačních kurzů pro začínající houslisty. Dosud se věnoval zejména studentům AMU, ale nabídka vést kurzy pro žáky základních uměleckých škol ho velmi zaujala a rozhodl se do Valašského Meziříčí skutečně přijet. 

Naše škola se dlouhodobě snaží nejen kvalitně učit, což je její hlavní činnost, ale také zprostředkovat dětem inspiraci ze setkání s umělci, kterým se hudba, tanec, výtvarné umění či divadlo staly celoživotní náplní, radostí a posláním,“ řekla ředitelka pořádající ZUŠ Alfréda Radoka Yvona Wojaczková. „Žáci se již mohli osobně setkat s jazmanny Asafem Kehata, Michalem Žáčkem, Rudy Horvathem, s tanečnicí Natašou Novotnou, spisovatelkou Danielou Fischerovou, zpěvačkou Janou Kirschner, režisérem Davidem Radokem, s výtvarnicí Kateřinou Šedou a dalšími. Pavel Šporcl - mezinárodně uznávaný český houslista, který se nebojí v hudbě experimentovat a hledat další cesty k posluchačům, je osobností dneška, jejíž návštěvy v naší škole si velmi považujeme,“ dodala ředitelka.

Pavel Šporcl se po dva dny věnoval individuálně žákům základních uměleckých škol, také si s nimi zahrál a nabídl jim svou představu interpretace skladeb, na kterých pracují. Pro většinu z nich to byl velký zážitek, zejména poté, co zjistili, že houslový virtuóz cestující po celém světě je milý učitel, kterého se vůbec nemusí bát a který je může mnohému přiučit. Nejčastější věta, kterou žáci od Pavla Šporcla na lekcích slyšeli, byla: „Hudba je přece radost!“. Pavel Šporcl byl s návštěvou našeho kulturního a hudbymilovného města velmi spokojen a přislíbil, že zváží možnost naplánovat ve Valašském Meziříčí svůj koncert. „Nejraději bych u vás uvedl program Moje houslové legendy, což je má pocta mistrům české houslové školy, za jejíhož pokračovatele se považuji,“ uvedl Pavel Šporcl, „jsem přesvědčen, že meziříčské publikum by tuto českou hudbu ocenilo.“ Více informací o workshopech naleznete na www.zus-vm.cz, více o umělci na stránkách pavelsporcl.cz.