Návrat p. učitele Máši z nemocenské

Oznamuje žákům pana učitele Máši, že v úterý 3. 5. 2022 se pan učitel vrací zpět do zaměstnání. Od tohoto dne bude probíhat výuka podle původních rozvrhů. 

Děkujeme za spolupráci.