Obnovení výuky pro školní rok 2019/2020 od 11. 5. 2020

Od pondělí 11. 5. 2020 bude obnovena kontaktní výuka. 

 

Podrobné infromace naleznete v manuálu pro rodiče - zde 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - zde

Manuál MŠMT: Ochrana zdraví a provoz ZUŠ - zde