Od podzimu do Vánoc ZUŠ Alfréda Radoka

Od podzimu do Vánoc ZUŠ Alfréda Radoka

(mv) Základní umělecké škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí je v našem městě stabilním bodem poskytující jak umělecké vzdělání, tak i kulturní zážitky pro širokou veřejnost. Na to, jak probíhá výuka v této komplikované době a jak se daří kulturnímu životu, jsme se zeptali jejího statutárního zástupce, pana MgA. Petra Hajdyly.

Pane Hajdylo, od začátku školního roku uběhly již více jak tři měsíce. V jakém režimu je chod Vaší školy? Nejste omezeni současnou covidovou situací?

Máme štěstí, že školy nejsou přesunuty do nějakých speciálních omezovacích režimů a můžeme vyučovat naplno všechny obory, které naše škola nabízí. Zároveň je velkou výhodou, že podstatná část naší výuky probíhá individuální formou či v malých skupinkách, takže nedochází k situacím, kdy by musela jít celá třída do karantény, jako se to děje ve školách základních či středních. Samozřejmě se stává, že je žák nebo učitel v izolaci. V těchto případech využíváme distančního způsobu výuky, na který jsme ostatně zvyklí již z předchozího roku.

Vaše škola je velmi aktivní v kulturním životě, jaké akce již od začátku školního roku proběhly?

Ano, snažíme se veřejnosti poskytnout mnoho kulturních zážitků různých žánrů. Každý z našich oborů má co nabídnout. Akce, které pořádáme, jsou různého charakteru, od začátku školního roku jsme toho už stihli dost – buď to byla vystoupení našich žáků – např. koncerty jednotlivých nástrojových tříd, tradiční Mikulášení souboru JazzZUŠák či velký koncert pěveckého sboru MIBIDIZO pořádaný ke dvacetiletému výročí vzniku tělesa. Často také spolupracujeme s profesionálními umělci, kteří za námi jezdí pořádat vzdělávací semináře pro žáky a učitele nebo vystupují v rámci festivalů, jež organizujeme.   Na podzim zde proběhl Mezinárodní festival tance, cirkusu a fyzického divadla MOVE FEST Valmez či 10. ročník festivalu Podzimní varhany, na němž měli posluchači možnost slyšet např. vynikajícího amerického varhaníka Nathana Laubeho. Dlouho očekávanou akcí byl FAR, tedy Festival Alfréda Radoka, na němž vystoupil skvělý saxofonista Michal Žáček a unikátní Brněnský kontrabasový orchestr. Žáci naší školy měli možnost s těmito profesionálními hráči vystoupit. Zážitky si tedy z koncertů odnesli jak posluchači, tak i naši mladí hudebníci.

Jaké jsou Vaše nejbližší možná již předvánoční plány?

V minulém roce jsme před Vánocemi natočili krásnou koledu Tichá noc, toto video byla naše školní sváteční zdravice pro všechny, kteří se v té době nemohli potkávat. Letos na tento nápad navážeme. Hudba bude vánoční, nicméně charakterově zcela odlišná. Více prozrazovat nechci, bude to překvapení ????, sledujte tedy naše stránky a sociální sítě. Věřím, že náš malý hudební dárek pomůže všem vytvořit příjemnou sváteční atmosféru. Přeji našim žákům, jejich rodičům, učitelům i lidem, kteří nás podporují a sledují, poklidné vánoční svátky a v celém novém roce pevné zdraví.