OD STŘEDY 14. 10. 2020 DISTANČNÍ VÝUKA VŠECH OBORŮ

Aktualizace 13. 10. 2020

OD STŘEDY 14. 10. 2020 PŘECHÁZÍ VEŠKERÁ VÝUKA OPĚT NA DISTANČNÍ

Dle usnesení vlády s účinností ode dne 14. října do neděle 1. listopadu 2020 bude veškerá výuka na ZUŠ pokračovat distanční formou. Nařízení ruší výjimku osobní přítomnosti žáků u výuky individuální (tj. jeden učitel, jeden žák).

--------------------------------

Aktualizace ze dne 9. 10. 2020 

Dle usnesení vlády ze dne 08.10.2020 č. 997 je od pondělí 12. 10. 2020 obnovena osobní přítomnost žáků u individuální výuky (tedy 1 učitel a 1 žák)

Rodiče tedy mohou poslat své děti studující hudební obor na běžné hodiny nástroje do školy.
Kolektivní a skupinová výuka (hudební nauka, komorní hry, sbor, hodiny taneční, výtvarné a literárně-dramatické výchovy) a také výuka sólového zpěvu bude i nadále probíhat distančním způsobem.

 Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy.