OD STŘEDY 14. 10. 2020 DISTANČNÍ VÝUKA VŠECH OBORŮ

OD STŘEDY 14. 10. 2020 DISTANČNÍ VÝUKA VŠECH OBORŮ

Aktualizace 13. 10. 2020

OD STŘEDY 14. 10. 2020 PŘECHÁZÍ VEŠKERÁ VÝUKA OPĚT NA DISTANČNÍ

Dle usnesení vlády s účinností ode dne 14. října do neděle 1. listopadu 2020 bude veškerá výuka na ZUŠ pokračovat distanční formou. Nařízení ruší výjimku osobní přítomnosti žáků u výuky individuální (tj. jeden učitel, jeden žák).

--------------------------------

Aktualizace ze dne 9. 10. 2020 

Dle usnesení vlády ze dne 08.10.2020 č. 997 je od pondělí 12. 10. 2020 obnovena osobní přítomnost žáků u individuální výuky (tedy 1 učitel a 1 žák)

Rodiče tedy mohou poslat své děti studující hudební obor na běžné hodiny nástroje do školy.
Kolektivní a skupinová výuka (hudební nauka, komorní hry, sbor, hodiny taneční, výtvarné a literárně-dramatické výchovy) a také výuka sólového zpěvu bude i nadále probíhat distančním způsobem.

 Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy.