Pobočka naší ZUŠ v Loučce

(mv) Pobočka Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí v Loučce je naším „nejmladším“ detašovaným pracovištěm. Hudba, konkrétně klavír, se zde vyučuje od roku 2014. Výuka probíhá v budově základní školy, která malým hudebníkům poskytuje příjemné a bezpečné zázemí pro vzdělávání.

Hru na klavír zde v současnosti navštěvuje 5 žáků, vlastně žákyň. Své působení v Loučce komentuje Daniela Eklová, klavíristka a varhanice, která zde klavír vyučuje: „V Loučce vyučuji moc ráda, škola nám nabídla příjemné prostory vhodné k výuce, moje žákyně jsou šikovné, učenlivé a talentované. Dvě z nich se dokonce připravují na přijímací zkoušky na střední pedagogickou školu, kde uplatní jak své hráčské dovednosti, tak své znalosti z hudební nauky.“

Veřejná vystoupení zatím probíhají v koncertním sále v hlavní budově ZUŠ ve Valašské Meziříčí, kde si žáci mohou vyzkoušet hru na koncertní piano. Rádi bychom ale v budoucnosti prezentovali umění našich žáků i přímo v obci.

V době uzávěry škol z důvodu pandemie koronaviru na jaře i na podzim probíhala výuka dětí online. Žáci neměli s tímto způsobem problém. I když kvalita přenosu online výuky byla občas horší, přesto lze prezenční způsob výuky nahradit v poměrně vysoké kvalitě. Je důležité, aby žáci pokračovali ve svém studiu i touto netradiční formou, podpoří se tím jejich motivace cvičit a svoje problémy mohou konzultovat přímo s pedagogem. Velice si vážíme podpory rodičů, kteří svoje děti vybavili chytrými telefony, počítači a tablety, a umožnili svým dětem dále se vzdělávat. Velký dík také patří vedení ZŠ Loučka, kde nám je umožněno vyučovat i za zpřísněných hygienických opatření.

Přejeme Vám všem dobrý a šťastný nový rok 2021. Budeme si přát, abychom se v novém roce mohli opět již bez problémů setkávat a radovat se z uměleckých dovedností našich žáků.