Prestižní recitační soutěž opět ve Valmezu

Již po šedesáté druhé se letos uskuteční soutěžní recitační přehlídka s nejdelší tradicí v České republice – Wolkrův Prostějov. Účastnit se jí mohou jak sóloví recitátoři, tak i divadelní a recitační soubory, jejichž vystupující členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, přičemž horní věková hranice není stanovena.

Okresní postupové kolo pro všechny zájemce ze Vsetínska proběhne ve čtvrtek 14. března 2019 od 9:30 v ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. Uzávěrka přihlášek pro oblastní kolo je v pátek 8. března 2019. Přihlásit se mohou všichni milovníci poezie a literatury, kteří splňují věkovou podmínku a připraví si zpaměti jeden text z poezie či prózy české nebo světové literatury (divadelní text není doporučen).  Soutěž je volně přístupná veřejnosti. Jak uvádí Kristýna Žlebková, PR manažerka ZUŠ Alfréda Radoka, „soutěž se stala tradicí i pro naši školu, kde proběhne okresní kolo již posedmé. Jsme rádi, že může být naše škola součástí tak prestižní soutěže. Vystoupení jednotlivých účastníků je vždy ojedinělý zážitek.“ Více info o podmínkách soutěže a přihlášku zájemci získají na webových stránkách školy www.zus-vm.cz.

Nejlepší recitátoři mohou postoupit až do celostátního kola, které se uskuteční v červnu v samotném rodišti básníka Jiřího Wolkera, v Prostějově. Hlavním posláním přehlídky je umožnit setkání interpretů literárních veršů a podpořit zájem pedagogů, studentů i širší veřejnosti o literaturu. Díky přehlídce mohou všichni zúčastnění získat cenné zkušenosti a inspiraci pro další vzdělávání a osobní růst v oblasti uměleckého přednesu a jeho tvůrčí interpretaci.