Probuďte kreativitu vašeho dítěte: přihlaste jej do ZUŠ Alfréda Radoka

Probuďte kreativitu vašeho dítěte: přihlaste jej do ZUŠ Alfréda Radoka

Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí vyhlašuje zápis ke studiu pro školní rok 2021/2022 a talentové zkoušky. Jedna z nejstarších uměleckých škol v regionu otevře své dveře novým žákům ve dnech 26. – 30. dubna 2021. Žáci se mohou přihlásit ke studiu ve čtyřech hlavních oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Rozviňte i vy nadání a kreativitu vašeho dítěte a přihlaste jej ke studiu.

Základní umělecká škola Alfréda Radoka poskytuje umělecké vzdělání již od roku 1939. Za dobu svého fungování dala umělecké vzdělání několika generacím města Valašské Meziříčí a okolí a v současné době ji navštěvuje přes tisíc žáků. Výuka probíhá ve čtyřech základních oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Je poskytována odbornými a kvalifikovanými pedagogy, jejichž kvalitní přístup se podepisuje na výjimečných výsledcích žáků v rámci mnoha soutěží a přehlídek celorepublikového i mezinárodního charakteru.

 

Umělecké a kulturní vzdělání je nedílnou součástí vývoje osobnosti a přispívá při rozvoji mnoha klíčových kompetencí. Žáci jsou na umělecké škole vzděláváni soustavně a dlouhodobě. K úspěšným výsledkům je zapotřebí jejich samostatná a systematická práce, trpělivost a soustředění. Umění v dětech probouzí představivost a kreativitu. V rámci studia jsou dětem otevírány jedinečné možnosti a nad rámec klasické výuky probíhají workshopy s umělci a odborníky. Žáci také vystupují a účastní se mnoha koncertů, akcí a festivalů organizovaných nejen školou, ale také městem a dalšími subjekty. V rámci školního festivalu Alfréda Radoka žáci koncertovali například s Jaromírem Nohavicou, Vojtou Dykem, Ewou Farnou a dalšími. Při společných projektech tak rozvíjejí týmového ducha a souborovou spolupráci.

Změna způsobu výuky na distanční model zasáhla samozřejmě během pandemie i vzdělávaní na umělecké škole Alfréda Radoka. Vzdělávání probíhá přes několik druhů sociálních platforem, žáci i pedagogové natáčí videa a vzniká mnoho zajímavých projektů. Distanční výuka přinesla nové výzvy a inovativní řešení. I přesto, že tato forma výuky nemůže plně nahradit výuku prezenční, přináší kvalitní přístup pedagogů skvělé výsledky a žáci se nadále mohou radovat z umění.

Láska k umění je kořením života a je zapotřebí, aby se v dětech budovala od malička. Obohacuje náš život a přináší do něj světlo a radost. Probuďte i vy lásku k umění a kreativitu vašeho dítěte a přihlaste jej do ZUŠ Alfréda Radoka. Více informací o zápisu a talentových zkouškách na www.zus-vm.cz v sekci studium – zápis do ZUŠ. Těšíme se na Vás!