Vydavatelská činnost - Daniel Poledňák

Vydavatelská činnost - Daniel Poledňák

Pedagog Daniel Poledňák, který na naší ZUŠ vyučuje hru na klavír a sólový zpěv přidává do svého portfolia další noty, tentokrát s názvem Drobné písničky.

Titul obsahuje celkem 11 písní s vlastními melodiemi i texty. Zpěvní linka je doprovázena klavírem. Písně jsou určené pro dětské hlasy, například pro žáky sólového zpěvu na základních uměleckých školách I. stupně. Díky ojedinělým písním se malí zpěváci mohou rozvíjet v hlasové výchově. Důraz u Drobných písní by měl být kladen na výrazový přednes.

Noty lze zakoupit zde.