Wolkrův Prostějov opět ve Valašském Meziříčí

Wolkrův Prostějov opět ve Valašském Meziříčí

Inspirativní přehlídka Wolkrův Prostějov každoročně vytváří v České republice platformu pro mladé sólové recitátory, recitační soubory a divadla poezie. Postupové kolo přehlídky pro okres Vsetín pořádá Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí ve čtvrtek 12. března 2020.

Wolkrův Prostějov je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a ke vzájemné inspiraci. Posláním přehlídky je také podpora zájmu pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí intepretaci a příprava celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich pedagogů a vedoucích.

Postupové okresní kolo 63. ročníku celostátní přehlídky uměleckého přednesu a divadla poezie se uskuteční 12. března od 8:45 v prostorách ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. Do soutěže se mohou přihlásit všichni milovníci poezie a literatury, kteří splňují věkovou podmínku ukončenou 9. třídu ZŠ či odpovídající třídy víceletého gymnázia) a připraví si jeden text z poezie nebo prózy české či světové literatury. Horní věková hranice není omezena.

Nejlepší recitátoři postupují do krajského kola, které se koná 3. dubna v Uherském Hradišti. Celostátní kolo této inspirativní přehlídky se uskuteční v červnu v Prostějově – rodišti básníka Jiřího Wolkera. Více o podmínkách soutěže a přihlášce mohou zájemci najít na webových stránkách školy www.zus-vm.cz.