Zápis do ZUŠ - posledních pár míst

Zápis do ZUŠ - posledních pár míst

Na poslední chvíli se nám uvolnilo pár míst ke studiu následujících oborů:

Hudební obor - studium hry na klavír, zobcovou flétnu, housle 

Tanečního oboru 

Výtvarného oboru

Literárně-dramatického oboru

Neváhejte, zašlete elektronickopu přihlášku a přijďte se k nám podívat!

Těšíme se na vás!