Zlaté MIBIDIZO

Dětský pěvecký sbor MIBIDIZO ze Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí si vyzpíval zlaté pásmo na soutěži IUVENTUS IN PRAGA CANTAT 2019. Šestý ročník mezinárodního festivalu dětských a mládežnických pěveckých sborů se konal 18. – 20. 1. 2019 v koncertním sále Pražského Hlaholu. Soutěže se kromě českých sborů zúčastnily také sbory z Německa a Lotyšska.

Děti věnovaly přípravě na festival celé pololetí a musely se sejít i na víkendovém soustředění, aby docvičily všechny skladby do soutěžní podoby. Náročné byly zkoušky pěveckého sboru hlavně pro nové zpěváky, kteří do sboru nastoupili začátkem tohoto školního roku a museli se doučit všechny skladby.

Přesto se dětem na soutěži podařilo odzpívat výborně, odměnou bylo umístění nejen ve zlatém pásmu, ale také účast v soutěžním grand prix.

Mibidizo si ze soutěže odvezlo tato pochvalná slova poroty:

„Kultivovaný hlasový projev, zahrnující kromě dobré intonace perfektní sezpívanost“ (Jan Steyer - dirigent Pěveckého sboru ČVUT a Pražského smíšeného sboru),

„Repertoár stylově kontrastní, projev dynamicky odlišný a rytmicky přesvědčivý“ (Jiří Chvála - sbormistr Kühnova dětského sboru),

„Moc pěkné dynamicky, Bravo za dirigování“ (Miriam Němcová - vedoucí oddělení dirigování na Pražské konzervatoři).

MIBIDIZO se vám představí i v našem městě (nejen se svým soutěžním repertoárem) na koncertě pro UNICEF ve středu 20. 3. 2019 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18 hod.