ZUŠ Alfréda Radoka otevírá dveře mladým umělcům: zápis ke studiu proběhne v květnu!

ZUŠ Alfréda Radoka otevírá dveře mladým umělcům: zápis ke studiu proběhne v květnu!

Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí vyhlašuje dny otevřených dveří spojené se zápisem ke studiu. Umělecká škola s nejdelší tradicí v regionu otevře dveře novým žákům ve dnech 18. – 22. května. Zájemci o studium se tak mohou seznámit s hlavními výukovými programy, které jsou nabízený v rámci čtyřech oborů: hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického. Během dnů otevřených dveří proběhne také vstupní přezkoušení, které je nezbytnou podmínkou pro přijetí.

Historie umělecké školy Alfréda Radoka sahá až do roku 1939. Za dobu své činnosti dala ZUŠ umělecké vzdělání několika generacím města Valašské Meziříčí a jeho okolí. V současné době navštěvuje výuku na škole přes tisíc žáků a to ve čtyřech hlavních oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Kvalitní přístup pedagogů se podepisuje na výsledcích žáků, kteří se pravidelně umisťují na předních příčkách v celorepublikových i mezinárodních soutěžích a získávají významná ocenění.

V rámci studia jsou rozvíjeny klíčové kompetence přesahující hranice studovaného oboru. Žáci získávají rozhled nejen v uměleckém světě, ale také podněcují rozvoj vlastní osobnosti. Je podporována samostatná, kreativní a systematická práce. Při vystoupeních a koncertech pak práce s trémou a vystupování před publikem. Realizace projektů a spolupráce napříč obory dále rozvíjí a podporuje týmového ducha. Nad rámec klasické výuky pořádá ZUŠ Alfréda Radoka mnoho festivalů, koncertů a akcí, které otevírají dětem jedinečné možnosti. V loňském školním roce proběhl v rámci Festivalu Alfréda Radoka koncert s Jaromírem Nohavicou, kterého doprovodili sami žáci a pedagogové školy.  Letos se můžeme na festivale těšit na Brněnský kontrabasový orchestr a další skvělé akce. 

Rozviňte i Vy nadání svého dítěte a přihlaste jej do ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí! Více informací o přihláškách a talentových zkouškách na www.zus-vm.czsekci studium - zápis do ZUŠ.

Těšíme se na Vás.