ZUŠ Alfréda Radoka otevírá své dveře novým žákům

ZUŠ Alfréda Radoka otevírá své dveře novým žákům

ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, která letos slaví své 80. výročí, otevírá své dveře novým žákům. Dny otevřených dveří budou probíhat ve dnech 23. 4. – 26. 4. od13:00 –17:00 a budou spojeny se zápisem žáků do dalšího školního roku 2019/2020. V těchto dnech se mohou zájemci seznámit s hlavními výukovými programy, které jsou nabízeny v rámci hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru. V rámci dnů otevřených dveří proběhne také vstupní přezkoušení, které je nezbytné pro přijetí zájemců ke studiu, dále seznámení se s organizací výuky nebo poskytnutí dalších důležitých informací.

Žáci základní umělecké školy Alfréda Radoka získávají významná ocenění a umisťují se na předních příčkách v soutěžích napříč všemi obory. Letos do celostátního kola soutěže žáků ZUŠ, vyhlašované MŠMT, přímo postoupil pěvecký sbor miniDIZO pod vedením Evy Ježíkové a trio žáků – dvě trumpety a klavír - pana učitele Aleše Kučery a Ivy Vémolové. Dva žáci hry na akordeon byli navrženi na postup do ústředního kola. Žáci tanečního oboru stále bojují v několikakolových celorepublikových soutěžích, kde se umisťují na předních příčkách. Mnoho soutěží však žáky a jejich pedagogy stále ještě čeká. Jak uvádí Aleš Kučera: „účasti na soutěžích jsou jak pro nás, tak pro žáky velmi důležité. I přes veškerou trému musí žáci podat ten nejlepší výkon. Díky tomu se učí ovládat stres a posilovat sebedůvěru, která je pro žáky velmi důležitá.“

Žáci základní umělecké školy tak získávají nejen znalosti z oblasti studovaného oboru, ale také rozvíjejí svou osobnost. V rámci studia jsou žáci vedeni k systematické a samostatné práci a v rámci koncertů a vystoupení získávají cenné zkušenosti s vystupováním před publikem. Spolupráce napříč všemi obory při realizovaných projektech rozvíjí týmového ducha. Řada festivalů, koncertů a akcí, které jsou organizovány pod taktovkou školy, otevírají dětem jedinečné možnosti. Rozviňte i Vy nadání svého dítěte a přihlaste jej do ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí!

Těšíme se na Vás.