ZUŠ v Lešné – také distančně

ZUŠ v Lešné – také distančně

(mv) Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí má celkově pět poboček, které jsou rozesety do obcí v okolí Meziříčí. Jednou z nich je také obec Lešná. Odloučené pracoviště tu funguje již od roku 2012 a výuka probíhá přímo v budově základní školy, která poskytuje žákům dobré zázemí. Vyučuje se zde hra na kytaru a hudební nauka.

Za normálních okolností jsou žáci naší školy zvyklí chodit pravidelně do výuky, vystupovat na závěrečných koncertech a účastnit se kulturních vystoupení. V roce 2020 bylo ale vše trochu jiné. Jarní i podzimní uzavření škol z důvodu pandemie postihlo samozřejmě i nás. Výuka se přesunula do distanční podoby a žáci komunikovali se svým vyučujícím pomocí chytrých telefonů a počítačů. Naštěstí moderní technologie toto vše umožňují, takže vyučování nemuselo být přerušeno. Pro někoho byla tato doba velmi vyčerpávající, jiní ji vzali jako výzvu, prověřili svoji samostatnost i technickou zdatnost. Nesmírně důležitá byla podpora rodičů, kteří se postarali o to, aby žáci mohli dále pokračovat ve svém koníčku. Patří jim velký díky. Uvidíme, jaké události nám přinese rok 2021. Všichni si přejeme návrat k běžnému, ničím neomezenému režimu. Ano, takový obyčejný den je vlastně svátkem.

Děkujeme všem, kdo nám pomáhají a podporují nás. A přejeme Vám, aby celý rok 2021 byl klidný, radostný a hlavně úplně normální. Ať se znovu můžeme potkávat, tvořit a muzicírovat.