Informace k obnovení výuky 2019/2020

ZNOVUOTEVŘENÍ ZUŠ A OBNOVENÍ VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Manuál pro rodiče k obnovení prezenční výuky

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Manuál MŠMT: Ochrana zdraví a provoz ZUŠ