Provoz školy vzhledem ke COVID-19

 

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

V případě, že bude dítě projevovat známky infekčního onemocnění nebude přijato do výuky. Více informací v manuálu MŠMT (str. 5-6)

Manuál MŠMT: Provoz škol a školských zařízení

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 18. září 2020 se zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech školy.


Aktualizace 8. 4. 2021

Na základě jednání Vlády České republiky ze dne 6. dubna 2021 bude od pondělí 12. dubna 2021 obnovena prezenční individuální výuka (jeden učitel, jeden žák). Kolektivní výuka bude pokračovat i nadále distančním způsobem.

Jak vyplývá z nařízení Ministerstva zdravotnictví, povinné testování se netýká žáků, kteří se budou účastnit individuální výuky. Na škole bude probíhat pouze testování pedagogických pracovníků školy.

-----------------------------------------------

Aktualizace 21. 3. 2021

Dle přijatých opatření vládou ČR pokračuje distanční výuka na škole i po 21. březnu 2021, a to do odvolání.

Aktualizace 27. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR informuje, že provoz škol a školských zařízení bude i nadále probíhat ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021. Veškerá výuka je tedy od 27. února 2021 až do 21. března 2021 dále vyučována distanční formou

-------------------------------- 

Aktualizace 18. 11. 2020

Forma výuky se řídí dle matice opatření pro oblast školství. Prozatím pokračujeme v distančním vzdělávání ve všech oborech.

MATICE OPATŘENÍ PRO ŠKOLSTVÍ - DLE HODNOTY PES