DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, TALENTOVÉ ZKOUŠKY

23.4.2019 — 26.4.2019
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Podmínkou přijetí ke studiu v ZUŠ je vykonání TALENTOVÉ ZKOUŠKY.

Zájemci o studium vyplní elektronickou přihlášku a dostaví se ke zkoušce v rámci DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.  (23. - 26. 4. 2019, 13:00-17:00). Na pobočce v ZAŠOVÉ proběhne den otevřených dveří pouze ve čtvrtek 25.4. od 13:00-17:00, ve VIDČI v pak v pátek 26.4. od 15:00-17:00.

Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí pořádá ve dnech 23. - 26. dubna 2019 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SPOJENÉ SE ZÁPISEM do ZUŠ (Zašová 25.4.,Vidče 26.4.,ostatní pobočky po domluvě se zástupcem školy - tel. 731651362). Odpoledne mezi 13 a 17 hodinou mají rodiče a zájemci možnost přímo navštívit výuku a získat podrobné informace o studiu.
Nabídka ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí je velmi široká a jistě si vybere každé dítě. 

Hudební obor nabízí výuku hry na hudební nástroje, sborový zpěv a sólový zpěv. Žáci se mohou stát členy úspěšných školních souborů a orchestrů. Dětský pěvecký sbor MIBIDIZO má za sebou řadu úspěchů na celostátních soutěžích v Česku a reprezentuje školu na mezinárodních přehlídkách v zahraničí (Belgie, Itálie, Černá Hora, Švýcarsko). 
Smyčcový orchestr ZUŠ se věnuje klasické i současné hudbě a je na soutěžích vysoce hodnocen. Jazzový orchestr JazzZUŠák, kde se uplatní žáci hrající na dechové nástroje, hraje jazzovou a swingovou hudbu a často vystupuje ve městě i mimo něj.


Šikovné děti školu reprezentují na soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem školství a mají řadu velkých úspěchů a ocenění z okresních, krajských i celostátních kol.

Literárně dramatický obor učí děti rozumět literatuře, recitovat i psát vlastní texty. Žáci se dokážou vyrovnat s vlastní trémou a naučí se správně mluvit na veřejnosti. Tyto komunikační dovednosti pak skvěle využijí i ve svých budoucích povoláních.  POUZE ÚTERÝ A ČTVRTEK!

Ve výtvarném oboru se děti učí kresbu a malbu, ale také modelování či objektovou tvorbu a získají přehled o světových malířích. Milovníci filmů se mohou naučit tvořit s využitím počítačů a grafických tabletů kreslený film v oboru Animace.

Taneční obor ZUŠ Alfréda Radoka získává řadu úspěchů na tanečních soutěžích a žáci jsou vysoce hodnocení za technickou připravenost a přitažlivé choreografie. I vaše děti se mohou stát součástí velice úspěšného týmu.