Dny otevřených dveří ZUŠ Alfréda Radoka VM!

23.4.2018 — 27.4.2018
Dny otevřených dveří ZUŠ Alfréda Radoka VM!

Dny otevřených dveří ZUŠ Alfréda Radoka + zápis dětí do školy!
Rozviňte nadání svého dítěte!

Od pondělí 23. dubna do pátku 27. dubna budete moci navšívit Základní uměleckou školu Alfréda Radoka Valašské Meziříčí a seznámit se s hlavními výukovými programy, které škola nabízí v hudebním, tanečním, výtvarném i literárně-dramatickém oboru. K mání budou informace o organizaci výuky, školném, výběru vhodného oboru nebo o dalších aktivitách, jakými jsou například účasti na nejrůznějších soutěžích či vystoupeních. Zájemci o výuku mohou školu navštívit v čase 13:00 - 17:00.

HUDEBNÍ OBOR nabízí výuku hry na hudební nástroje, sborový zpěv, populární a sólový zpěv. Žáci se mohou stát členy úspěšných školních souborů a orchestrů.


- učíme na nástrojích výborné kvality (možnost výpůjčky nástroje) 

- pěvecké sbory, smyčcový orchestr, jazzově zaměřený dechový orchestr a řada školních kapel

- široká možnost prezentace na koncertech, přehlídkách a festivalech

- motivace formou účasti na soutěžích, pravidelné umístění na předních místech v krajských, celostátních i mezinárodních soutěžích

studijní zaměření:

hra na klavír, varhany, cembalo, keyboard, klasická, elektrická a basová kytara, bicí soupravy a perkuse, zobcová flétna, příčná flétna, saxofon, klarinet, hoboj, trubka, pozoun, baryton, tuba, lesní roh, housle, violoncello, kontrabas, viola, akordeon, cimbál, sólový zpěv, pěvecké sbory

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR učí děti rozumět literatuře, recitovat i psát vlastní texty. Žáci se dokáží vyrovnat s vlastní trémou a naučí se správně mluvit na veřejnosti. Žáci LDO se účastní recitačních a divadelních přehlídek.

- pro děti, které mají rády knihy, píší texty, rády čtou, recitují a chodí do divadla

- rozvoj divadelních a recitačních předpokladů

- kultivace přirozeného mluvního projevu

- podpora správného vystupování na veřejnosti

- účast na divadelních a recitačních přehlídkách

studijní zaměření:

dramatická průprava, umělecký přednes, sólový dramatický projev, pohyb, práce v souboru, dramatika a slovesnost

Ve VÝTVARNÉM OBORU se děti učí kresbu a malbu, ale také modelování či objektovou tvorbu a získají přehled o světových malířích. Krásné předměty děti vytvářejí pod vedením profesionální keramičky v samostatném oboru Keramika. Milovníci filmů se mohou naučit tvořit s využitím počítačů a grafických tabletů kreslený film v oboru Animace.

- důraz na přirozenost a originalitu

- rozvíjení grafomotoriky

- ocenění v tuzemských i zahraničních soutěžích

- komplexní příprava k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy, vysoká úspěšnost přijetí

- absolventi pokračující v uměleckých studiích nacházejí uplatnění v architektonických a grafických ateliérech

studijní zaměření:

kresba a malba, keramika, grafický design, dějiny umění, animace

TANEČNÍ OBOR

ZUŠ Alfréda Radoka získává řadu úspěchů na tanečních soutěžích a žáci jsou vysoce hodnocení za technickou připravenost a přitažlivé choreografie.

- výuka pod vedením kvalifikovaných taneční pedagogů

- rozvíjení taneční kreativity a orientace v tanečních technikách, rozšiřování pohybových rozsahů, rozvoj orientace v prostoru s důrazem na zásady správného držení těla

- moderní metody práce

- významná ocenění na tanečních soutěžích

- taneční obor má k dispozici taneční centrum skýtající ideální podmínky pro výuku tance

- aktivní spolupráce s Janáčkovou konzervatoří v Ostravě

- práce na mezinárodních projektech

- taneční skupiny Aneri a D-company

studijní zaměření:

taneční průprava, současný tanec, moderní taneční techniky, klasická taneční technika

Kde najdete jednotlivé obory?

Hudební obor - Komenského 67 (hlavní budova)

Taneční obor - Taneční centrum na ulici Vodní (bývalý plavecký bazén), ul. Sokolská 638

Výtvarný obor - Sokolská 638, 2.patro (dveře č.214 - výtvarný ateliér)

Literárně dramatický obor - Sokolská 638, uč. 114 (1.patro), informace p.uč. Plesníková tel.608 745 069 (pouze úterý a čtvrtek)

Obecné informace - kancelář školy, přízemí č.2

Rozviňte nadání svého dítěte a přihlaste jej do ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí! To nejlepší, co mu můžete dát...

Jsme umělecká škola s nejdelší tradicí v našem regionu.

Nabízíme atmosféru podpory a respektu, která pomáhá rozvíjet schopnosti a talent vašich dětí.


Rozvíjíme individualitu a jedinečnost osobnosti.


Máme flexibilní a kreativní tým vysoce kvalifikovaných pedagogů.


Využíváme nejmodernější přístupy v uměleckém vzdělávání.


Klademe důraz na individuální přístup k dětem.


Máme vysokou úspěšnost v přijímacím řízení na střední a vysoké umělecké školy (Akademie múzických umění, UMPRUM, konzervatoře).


Realizujeme projekty financované z Evropských fondů.