Koncert s přednáškou

19.10.2021, 18:00
Účinkující: MgA. Ilona Růčková, Ph.D.
Koncert s přednáškou

Srdečně zveme na Koncert s přednáškou

úterý 19. 10. 2021 | 18:00

koncertní sál ZUŠ, Komenského 67, Valmez


Přednáška na téma Artikulace a její uplatnění při práci se žáky ZUŠ se uskuteční od 16:30 - 17:30.

Přednáška bude zaměřena na repertoár starších stylových období (baroka a klasicismu). Lektorka představí na vybraných skladbách způsob používání artikulace při výuce žáků ZUŠ. Bude poskytnut prostor pro dotazy pedagogů k tématu nastudování skladeb starších stylových období.

Na přednášku naváže koncert lektorky a její studentky (absolventky Konzervatoře Evangelické akademie a studentky Vídeňské univerzity v oborech Cembalo a Flétna).

Program koncertu:

L. Couperin: Prelude non mesure in F
D. Scarlatti: Sonata
J. J. Froberger: Meditation
J. S. Bach: Toccata in D

Aneta Dostálíková - cembalo

P. Royer: La Majestueuse - Les Matelots - Tambourin
J. A. Štěpán: Capriccio

Ilona Růčková - cembalo

J. S. Bach: Sonata B dur pro flétnu a obligátní cembalo
Allegro - Largo - Allegro


O lektorce

MgA. Ilona Růčková, Ph.D., interpretka na historické klávesové nástroje (cembalo, varhany, klavír) a pedagožka, vystudovala obor klavír na Konzervatoři v Brně a obor cembalo na JAMU v Brně u B. M. Willi, hru na varhany studovala u V. Bělského. Hře na historické klávesové nástroje se dále věnovala v rámci zahraniční stáže na Hochschule für Musik v Trossingenu pod vedením předních odborníků na historicky poučenou interpretaci, cembalo studovala u L. U. Mortensena, historické varhany u L. Ghielmiho a kladívkový klavír u E. Selheima. Poté absolvovala postgraduální studium na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u G. Murray a svá studia završila doktorátem na JAMU v Brně ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou. Výběr z vrcholného klavírního díla skladatele J. A. Štěpána nahrála pro Český rozhlas a jeho klavírní koncert Es dur vydala ve výběrové řadě disertačních prací Edičním střediskem JAMU v Brně. Účastnila se mezinárodních soutěží a mnohých mistrovských kurzů u světově renomovaných umělců jako např. J. B. Christensen, A. Schiff, J. Ogg, B. van Oort, A. Marcon, J. A. Bötticher, J. Toll, R. Hill, B. Klapprott, J. Rondeau a další. Aktivně se věnuje koncertní činnosti, jako sólistka i komorní hráčka vystupuje s řadou našich i zahraničních umělců a ansámblů specializujících se na interpretaci barokní a klasicistní hudby. V letech 2005 – 2016 pedagogicky působila na JAMU v Brně. Od roku 2002 působí na Konzervatoři v Olomouci, vyučuje zde hlavní obor cembalo a založila a vede studentský barokní soubor BaroKEA, od roku 2018 vyučuje cembalo a klavír také na ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Je organizátorkou a lektorkou vzdělávacího programu MŠMT pořádaného na olomoucké konzervatoři. Vede akreditované kurzy a semináře pro pedagogy ZUŠ zaměřené na interpretaci barokní a klasicistní hudby.