KONCERT ŽÁKŮ z klavírní třídy MgA. Libuše Jelínkové

21.3.2019
KONCERT ŽÁKŮ  z klavírní třídy MgA. Libuše Jelínkové

SRDEČNĚ ZVEME NA

KONCERT ŽÁKŮ

z klavírní třídy MgA. Libuše Jelínkové

čtvrtek 21. 3. 2019, 16:30 hodin, Koncertní sál ZUŠ


Oravová Jolana – 2. ročník


Levová Barbora - 2. ročník


Dřímalová Miriam– 2. ročník


Hubová Barbora – 3. ročník


Žilinská Alžběta – 3. ročník


Kubín Nikolas – 6. ročník housle


Příleská Eliška – 4. ročník


Krejsová Alice– 1. ročník


Melichaříková  Alžběta– 5. ročník


Kubjátová Markéta– 5. ročník


Tkáčová Dominika– 6. ročník


Kudělková Amálie – 6. ročník


Kubjátová Klára– 7. ročník


Tkáčová Terezie– 3. ročník II.st.


Hubová Lenka –4. ročník II.st.