Třídní předehrávka houslové a violové třídy

7.3.2018
Třídní předehrávka houslové a violové třídy

TŘÍDNÍ PŘEDEHRÁVKA
žáků houslové a violové třídy paní učitelky Heleny Hrachové

středa 7. března 2018 v 17:00 hod. - sál ZUŠ Valašské Meziříčí

Monika Bašová, Terezie Kološová A. Vivaldi: Concerto grosso op. 3. Nr.11 absolventky II. stupně
Dominika Křížanová - 1. roč. W. A. Mozart: Allegreto
Barbora Křížanová - 1. roč. A. Komarovskij: Píseň Josef Vybíral - 1. roč. J. S. Bach: Pochod
Karolína Karmazinová - 2. roč. N. Lysenko: Ukolébavka
David Januš - 2. roč. A. Komarovskij: Koncertino G dur
Matěj Triebenekl - 2. roč. A. Cofalik: Slon
Jiří Zámečník - 3. roč. J. Koreš: Malý primáš
Darek Zahradil - 4. roč. L. Josef: Jarní
Daniel Sváček - 5. roč. N. Mackey: Klaunův tanec
Eliška Kratochvílová - 5. roč. O. Kuchler: Koncertino D dur - 1. věta Štěpánka Šandorová - 6. roč. L. van Beethoven: Menuet
Anežka Hellerová - 6. roč. V. Stojanov: Koncertino g moll
Daniel Záslav - 6. roč. A. Komarovskij: Koncert A dur - 3. věta Dorota Příleská - 7. roč. P. Eben: Sonatina semplice - 2. věta Štěpán Macíček - 1. r./II. st. B. Dobrodinský: Dueto č. 1 - Allegretto Václav Jelínek - 2. r./II. st. - viola J. Chr. Bach: Koncert c moll Andrea Bašová - 3. r./II. st. G. B. Vitali: Sonata Prima - Vivace, Allegro
Alexandra Mrázová - 4. r./II. st. B. Dobrodinský: Dueto č. 4 - Allegretto

Klavírní spolupráce: MgA. Libuše Jelínková, Mgr. Eva Ježíková, Marek Mikušek, Michal Vybíral